Hvorfor er det så interessant for Modkrafts læsere?

4. juni 2012

Spørger VHS retorisk og generaliserende, hvor ”det”, som er så interessant for Modkrafts læsere, er hans ”kropslige følelse” efter sin første fuld-kontakt (thai-) boksekamp, eller nærmere bestemt:

den kropslige følelse – efter at have overvundet den instinktive angst overfor at blive slået og sparket på

Og VHS besvarer sit spørgsmål:

Det er det, fordi jeg tror, dette kan – og bør – overføres til politik. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi anerkender, at kropslige oplevelser er vigtige for holdningsarbejde, værdidannelse og politisk og social forandring.

Umiddelbart ligner det en simpel opfordring til at opsøge fysisk vold i forbindelse med sit politiske arbejde, men helt så enkelt er det ikke:

Der er mange måder politik kan være ”kropslig” på. Når man deltager i en stor demonstration og er sammen med tusinder af andre, der råber de samme paroler, og man føler den fælles enighed og styrke, så kan det give en massiv følelse af sammenhold og kampgejst, som man ikke glemmer lige med det samme.

Selvfølgelig kan den slags følelser overføres til politik, men – og det er dette men som hægter fascismen af – det bør de kun i den udstrækning, at ens politiske argumentation bliver besvaret med fysisk vold eller social intimidering.
Ved ikke at inddrage dette vigtige forbehold, lefler VHS for den fascistoide antiintellektualisme.

VHS fremstår som en intellektuel, men hist og her krakelerer overfladen:

Efter kampen er kroppen slidt, men mentalt rider man på en bølge af energi

Vås!
Efter en fysisk kamp er det emotionelt at man rider på en bølge.
Striden skal være på argumenter, først da rider man på en mental bølge. Nærmere bestemt:

Den mentale følelse – efter at have overvundet den instinktive angst overfor at blive hånet, spottet og latterliggjort.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Hedenskapet toner sitt flagg

18. maj 2012

Generaliserer Ørjan Stedjeberg fra Taake i nummeret orkan, som selvfølgelig høster mere opmærksomhed med følgende passus:

Til Helvete med Muhammed og Muhammedanerne

Den sorte ende af metal-genren er traditionelt kritisk overfor kristendommen, mens islamkritiske sangtekster mildt sagt er usædvanlige. Genren forbindes ofte med satanisme, og selv om kranier og pentagrammer er populær staffage, er udgangspunktet oftere hedensk.
Hedensk metal har sit primære udspring i Skandinavien, og har været helt domineret af asatroen, men mange andre trosretninger har efterhånden holdt deres indtog.
F.eks. er det russiske band Arkona opkaldt efter vendernes fæstning på Rügen, som rummede Nordeuropas største hedenske kultsted, indtil fæstningen år 1168 blev indtaget af Valdemar Sejr og Biskop Absalon.
Den mest oplagte platform for religionskritik er den religiøse, men den sorte metals sangtekster indeholder sjældent en religionskritik så rabiat, som den man kan finde i Koranen eller Det Gamle Testamente.
For Arkonas vedkommende, udtrykker sangteksterne i højere grad hyldest til Svantevit og Co. end kritik af kristendommen, og religiøsiteten virker faktisk helhjertet.

Mellemøsten har selvfølgelig også en række afdøde trosretninger, men få bands besynger disse.
Et af dem er det israelske band Melechesh, hvis tekster omhandler sumerisk/mesopotamisk mytologi. Der er ikke tale om religiøs overbevisning a la Arkonas, blot om en stærk fascination.
Bandet blev udsat for en pressehetz i Israel, og anklaget af myndighederne i Jerusalem for ”mørke kult aktiviteter”, og selv om anklagerne blev frafaldet, var de nok medvirkende til at bandet nu er bosiddende i Holland.

Langt vanskeligere vilkår har genren dog i Saudi-Arabien, hvor det ifølge bandet Al-Namrood (Den Vantro) er selvmord at optræde live.

At kristendommen i langt højere grad end islam, står for skud i diverse sort metal sangtekster, kan til dels forklares med at kristne bedre tåler hedninges kritik, end muslimer gør, og dels med at kristne dårligere tåler kritik af islam, end muslimer tåler kritik af kristendom.

Er hedenskabet i gang med at ”tone sit flag”, eller er det bare noget Ørjan Stedjeberg håber?

Vi taler flammer guld og krudt
Vi flyver ikke på tæpper men modvind
Storm

Hedenskabet toner sit flag
Ingen skal flå mit gamle land
Bonden skal atter skærpe sin økse

Riget skinner igennem
Uår skam og kristen tid
Skæbnesvanger indre strid

Til Helvede med Muhammed og Muhammedanerne
Utilgivelige skikke
For det ulmer i efterkrigstid

Vintersolen står op i Vest
For de som brænder vort flag
Svin

Feltherrernes vidnesbyrd
Hårdt mod hårdt nu vågner snart
Norge

Mon?
Foreløbig står Norge hver dag op til mareridtet Cirkus Breivik, hvor journalisterne plejer massemorderens narcissisme, med omtrent samme omhu, hvormed Breivik forsynede journalisterne med deres foretrukne menneskeofringer.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Der hører man at fædre voldtager deres døtre

17. marts 2012

Generaliserer en arabisk israeler, om palæstinenserne på Vestbredden, ifølge Hanne Foighel fra Orientering på P1.

Det er jo næsten ordret hvad Lars Hedegaard blev dømt for.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


og det er selvfølgelig fuldstændig min egen mening – jeg vil ikke generalisere på nogen måde

15. januar 2012

Udtalte Ena Cosovic i et DR-program om ”indvandrerpiger, som vælger selv”.

Interessant udsagn af Ena Cosovic, som åbenbart mente at hun ikke generaliserede islam og dets ”meget gængse værdier og normer”, når blot hun understregede sit udsagns subjektivitet.

Jeg tror at det er fordi jeg selv kommer fra samme religion, og prøvede også med mig selv at kæmpe imod de der altså meget gængse værdier og normer, som jeg føler at islam har – og det er selvfølgelig fuldstændig min egen mening – jeg vil ikke generalisere på nogen måde – og derfor irriterer det mig, fordi jeg føler at det er en kamp, der skal kæmpes rigtig mange steder rundt omkring i verden, så jeg ser bare ikke hvorfor at tørklædet skal gøre det store udfald – på en eller anden måde ikk´ altså.

Forestillingen om at man kan legitimere generaliseringer af islam eller muslimer, ved at understrege subjektiviteten deri, er – eller har været – ganske udbredt, men den forestilling fik nok et skud for boven da Lars Kragh Andersen blev dømt for at ytre hvad han var ”overbevist om”.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Jeg kaldte ham noget, hans holdkammerater også kalder ham. Selv de blev overraskede over hans reaktion

21. december 2011

Forsvarede Luis Suarez sig generaliserende, mod anklagen om at have tiltalt Patrice Evra: ”Negrito”.

Straffen på otte spilledages karantæne er i øvrigt proportional med straffen for følgende forseelse:

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Spidsfindigheden ligger i formuleringen “i meget stort omfang”. Det er nemlig ikke en generalisering…

6. december 2011

Kommenterer Jacques d´Biann på 180grader.dk, i et indlæg der omhandler tiltalen af Lars Kragh Andersen for racisme.

Men det er faktisk en generalisering, og det spidsfindige består blot i at generaliseringen er formuleret på en sådan måde, at den vanskeligt kan udlægges som en kategorisering.

Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel

– Skrev Lars Kragh Andersen, og denne ”racistiske” ytring var blot en af flere, der fulgte op på Torben Mark Pedersens protest mod paragraf 266B.

Jeg deltog også selv fordi:

We’re not gonna sit in silence
We’re not gonna live in fear

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

P.S. Jacob Mchangama kommenterer:

Hvor Rune Engelbrecht Larsen og de øvrige anmeldere var villige til at bruge andre personer som forsøgskaniner ift. at udfordre racismeparagraffens grænser, har Lars Kragh Andersen kun sat sin egen straffeattest på spil, hvilket må aftvinge respekt, uanset om man bryder sig om den slags stunts eller ej.


når medierne bringer uheldige historier frem om fx kriminalitet begået af personer med anden etnisk baggrund, ja så bliver danskerne altså småsure og har en tendens til at generalisere

5. november 2011

generaliserer Rasmus Jensen, og konkluderer i forlængelse heraf:

Alle indvandrere får altså mere eller mindre skylden

Teksten af Rasmus Jensen er atypisk derved at der, med ordene ”mere eller mindre”, indflettes et forbehold i forbindelse med at generaliseringer associeres med ”alle indvandrere”, og teksten er kun virkelig interessant fordi Rasmus Jensen er lokalformand i DFU Aarhus/Østjylland.

Det forhold er interessant fordi påstandene:

  • at danskere er generaliserende overfor personer af anden etnisk baggrund
  • at danskernes generaliseringer rammer ”alle indvandrere”
  • at det er mediernes skyld at danskerne generaliserer.

er typiske for en politisk agitation, som mere end den er for socialisme, er vendt mod Dansk Folkeparti.
Også liberalister kan jo positionere sig selv som skytsengle, ved at positionere nationalkonservative som skurke, og indvandrere som ofre, men de har selvfølgelig sværere end socialister ved at forbyde medierne at bringe ”uheldige historier” om ”kriminalitet begået af personer med anden etnisk baggrund”.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn