Islamkritikeren er en sur, gammel mand

28. april 2012

Generaliserer Information og gør det i bestemt ental, som Hitler og Marx gjorde det med ”jøden”.

Artiklen er et afskrift fra den norske avis Klassekampen, som en gang var norske kommunisters partiavis, og som endnu er delvist ejet af revolutionære socialister.
Klassekampen er på mystisk vis nået frem til at læserprofilen på Gates of Vienna, Jihad Watch, The Brussels Journal , Islam Watch, Atlas Shrugged, Tundra Tabloids, Vladtepesblog og The Green Arrow viser dette mønster:

• Aldersgruppen 65 år og derover er overrepræsenteret på samtlige netsider.
• Mænd er klart overrepræsenteret.
• De færreste har en uddannelse ud over grundskoleniveau.
• De færreste har børn.
• De, der besøger siderne, surfer hjemmefra – ikke fra job eller skole.

Det har måske ikke den store nyhedsværdi, at mænd over 65 år hverken surfer fra job eller skole, men den svenske ekspert Andreas Malm, kan bruge det som udgangspunkt for at perspektivere til højreekstreme partiers alderstegne vælgere, og som udgangspunkt for at analysere deres følelser af at ”være udstødt af samfundet”, og deres behov for en ”syndebuk”.

Heller ikke Tor Bach, redaktionssekretær på Vepsen, et journalistisk dybdeborende magasin, der skriver om voldelige, racistiske og antidemokratiske miljøer, er ”overrasket over tallene”.

Nu skal man ikke generalisere for meget, men i al væsentlighed er det vrede og frustrerede mennesker.

Hvis man nu skulle generalisere Tor Bachs følelsesliv alene på baggrund af hvad han skriver om udvalgte voldelige, racistiske og antidemokratiske miljøer, så er følelser som vrede og frustration nok også ret nærliggende.

I forlængelse af Informations artikel kommenterer Rolf Hansen:

Der er jo ingen der har skrevet at alle mænd over 65år uden børn og arbejde er højrenationalister.

Se det ville være at generaliserer.

Det er utroligt som sådanne begreber bliver misbrugt og fordrejet af folk som ikke kan lide resultatet af visse undersøgelser.

Så forkert og så rigtigt, i så få ord…

Gates of Vienna har også set nærmere på artiklen.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Hatten af for mb!

Reklamer

Kvinden poserer som et rent sexobjekt, og det kan anses krænkende for kvinder i almindelighed.

20. oktober 2011

Generaliserer den svenske reklameombudsmand om en reklamefilm fra Jack & Jones, men ”kvinden” i filmen viser sig faktisk at være en håndfuld kvinder, og stereotypien skal derfor ikke tilskrives reklamefilmen, men reklameombudsmanden.

Formuleringen ”kvinder i almindelighed” er synonym med kvinder generelt, og derfor er udsagnet også generaliserende.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Alle vil have fat i ‘Fuck DF’-mærker

7. september 2011

Kategoriserer Ekstrabladet, og citerer klistermærkernes ophavskvinde Annika Smith:

Igen og igen blev jeg mødt med skepsis og foragt blandt kolleger i FN over den nye, uventede rolle i verdenssamfundet, som Danmark under VKO havde påtaget sig.

Der er åbenbart mange af Annikas kollegaer i FN, som ikke evner at se det enkelte individ, men kun en national stereotyp.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Et socialdemokratisk medlem af Københavns Borgerrepræsentation er mere end dobbelt så dyr i drift som en konservativ en af slagsen

1. april 2011

Overskriften er formuleret som en stereotypisering, henholdsvis af socialdemokratiske og konservative medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation.

En mere traditionel generalisering kunne have set således ud:

Socialdemokratiske medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation er mere end dobbelt så dyre i drift som de konservative.

Artiklens stereotype generalisering er velunderbygget, og giver mig igen anledning til at mistænke de evnesvage og grådige for stå bag det synspunkt, at man skal yde efter evne og nyde efter behov.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Vi tager afstand fra dem, for vi ved de ikke er et billede på virkeligheden. De er forsimplede karikaturer.

23. januar 2011

Overskriften er et citat af Marie Valentin Beck, fra et indlæg om stereotyper på bloggen Agender.

Det er ikke så meget det, at ”vi” bliver generaliseret af Marie Valentin Beck, som jeg hæfter mig ved i citatet, men at Marie Valentin Beck selv tager afstand fra stereotyper, samt hvordan hun definerer stereotyper.

Mere konkret tager Marie Valentin Beck afstand fra stereotypen:

den sexede sygeplejerske, yndig og i stram hvid kittel, som får den fixe idé at live en patient op med sine bryster

Marie Valentin Beck slutter med at anbefale en fotoudstilling med mandlige sygeplejersker fordi:

Vi bør vise hinanden nuancerne og bredderne. For det er vel sådan den virkelig verden er – nuanceret og bred.

Det er noget vrøvl, som Marie Valentin Beck serverer sine læsere, for karikaturen er i den grad et billede på virkeligheden, at den kun fungerer når virkeligheden genkendes deri.

Dette er ikke Rowan Sebastian Atkinson:

Dette er heller ikke Rowan Sebastian Atkinson:

Karikaturen excellerer ved at fremhæve genkendelige karakteristika, og sygeplejersker er ikke kendt for at blotte deres bryster i arbejdstiden. Det er i hvert fald ikke en oplevelse jeg har været forundt, men jeg har heller ikke tilbragt meget tid på hospitaler, og har heller aldrig oplevet en mandlig sygeplejerske.

Det er utvivlsomt sket, at en kvindelig sygeplejerske har blotter sine bryster på arbejdet, og hvis det virkelig er ”nuancerne og bredderne” i den virkelige verden, som Marie Valentin Beck efterlyser, så må den kvindelige sygeplejerske, som blotter sine bryster, vel bare være endnu mere atypisk end den mandlige sygeplejerske, men det er ikke alle nuancer, som Marie Valentin Beck ønsker udstillet.

Det er min erfaring, at feministiske akademikere bøjer virkeligheden så den passer til deres kønsløse ideal, og Marie Valentin Beck er ingen undtagelse.

Kommentarporet er faktisk mere interessant end selve indlægget.

Katrine Rasmussen skriver:

Stereotyper er ligesom generaliseringer et helt nødvendigt værktøj for enhver meningsfuld samtale om noget som helst.

Her anvender Katrine formentlig begrebet: stereotyp i samme løse definition som Marie, nemlig som karikatur, evt. verbal eller skriftlig.
At Katrine, med ordene: ”enhver” og ”noget som helst”, udtaler sig kategorisk, passer egentlig ret glimrende til konteksten. Overdrivelse fremmer forståelsen.

En Søren Kramer skriver:

Tabere er misundelige

Der er vist brug for lidt begrebsdefinition for dem, der ikke har gået så lang tid i skole:

1. Stereotyper er ikke en kategorisering eller en generalisering. Stereotyper er en kategorisering og en generalisering.

Og nu bliver det svært:

2. Stereotyper er kognitive kort bestemt af historiske, kulturelle og politiske forhold.

Stereotyper gør det altså nemt at navigere vha. kompleksitetsreduktion, fordi man ikke kan & skal forholde sig til kompliceret “virkelighed”. Det kan være både effektivt og ineffektivt.

Pointen med bloggen er vel at det til tider kan være godt at lægge de kort lidt til side, holde fokus på lidt færre ting, men forholde sig lidt mere nuanceret til det der sker omkring sig.

Man fornemmer klart, at Søren Kramer har gået længere i skole end de fleste, men mere på hans arrogance end på hans lærdom.
Først fumler han rundt mellem flertal (sterotyper) og ental (generalisering/kategorisering), og undlader i sin ”begrebsdefinition” at definere både generalisering og kategorisering, senere forveksler han indlægget/posten med hele ”bloggen”.

Stefan W. Christensen og Søren Kramer fører efterfølgende en længere meningsudveksling om stereotyper, generaliseringer og kategoriseringer, men at analysere videre på den debat, kræver et særskilt indlæg. Foreløbig får den blot en anbefaling herfra.


En af Saids hovedindvendinger mod orientalisten er tendensen til at generalisere.

17. december 2010

Overskriften er et citat fra ”konfrontation eller dialog? Islams rolle og ansvar i en globaliseret verden” af Ole Bjørn Petersen og Jens M. Steffensen.

At orientalister skulle have en tendens til at generalisere, er i sig selv en generalisering, men at omtale orientalister i bestemt ental, er endvidere en stereotypisering.

Videre i bogen står det:

Faktisk har vi her er grundproblem.

Yep!

Og videre:

For at være orientalist må man have et forskningsobjekt, orientaleren – det orientalske menneske. Men findes han? Er orientaleren (og Said har især fokus på araberen) af natur forskellig fra andre mennesker? Ofte vil svaret blive at forskellen ligger, i at araberen er muslim. Men igen siger Said, at islam jo er mange ting, fx er det helt uholdbart at karakterisere islam og dermed alle muslimer som fatalistiske og passive. Det ville passe fint ind i kolonialismens retorik, hvis det var sådan, men virkeligheden er langt mere kompleks.

Hykleriet fra overskriften gentages her. Islam er ”mange ting”, mens kolonialismen har sin helt egen retorik. Muslimen er ikke anderledes end andre mennesker, mens orientalisten virkelig er noget for sig selv.
Virkelighedens kompleksitet trækkes – som et slør – hen over islam og muslimer, mens Vestens kolonialisme og orientalisme forenkles af hjertens lyst.

Afsnittet om orientalisme indledes i øvrigt som følger:

Få bogudgivelser har ændret så meget på vilkårene for studiet af fremmede religioner og kulturer som Edvard Said´s ”Orientalism”, der udkom i relativ ubemærkethed i 1978. først 24 år senere kom den i en dansk udgave, men da var den allerede blevet et must, som alle citerede og henviste til.

Og hermed er afsnittet også god for en kategorisering.


Mænd er maskuline

18. november 2010

Overskriften er fundet på den danske version af babyboomercaretaker, der, så vidt jeg kan vurdere, er en interesseorganisation for dem, der var unge i slutningen af 60´erne.

Teksten på siden er elendigt oversat, tag f.eks. en sætning som følgende:

There er eksempler på kønsstereotyper alt for ofte foreviget af medierne.

Babyboomercaretaker lægger hårdt ud:

Stereotyper er generaliseringer af mennesker, grupper baseret på tidligere erfaringer, som er dybt forankrede i psyken af mennesker. Der er eksempler på racistiske stereotyper.

Begreber som stereotyper, generaliseringer, kønsrollemønstre og fordomme bruges synonymt med hinanden, og blandt eksemplificeringerne er ca. hver anden forsynet med ordet: ”alle”.

At mænd er maskuline, er naturligvis en umådeligt banal konstatering, men for babyboomercaretaker er det en sjofel myte.

Klikker man videre på kvindestereotyper, kan man der læse at det er mænd, der stereotypiserer kvinder.

Alt dette vås munder selvsagt ud i at ældre, helt på linje med sorte, kvinder og muslimer, er ofre for diskrimination.