Grundlaget for Espersens generaliserende angreb på somaliere mangler videnskabeligt belæg

1. juni 2012

Skriver Politiken, og citerer Seniorforsker Nauja Kleist:

Det er meget problematisk at opfatte somaliere som en homogen enhed i Danmark.

Igen beskyldes Søren Espersen i Politiken, for ikke at differentiere mellem somalierne, og igen forveksles manglende differentiering med generalisering.

Denne gang beskyldes Espersen så endvidere for at mangle ”videnskabeligt belæg”, og det til trods for at Espersen i sit blogindlæg henviste til Shahamak Rezaei, der er – hold nu godt fast – lektor i Velfærd, diversitet og social sammenhængskraft ved Institut for Samfund og Globalisering.

Man kan se mere til Nauja Kleist i Deadline undersøger fra 15/2 2012, hvor Adam Holm spurgte hende:

Hvis den her situation for somalierne – de har været her 10,15, for nogles vedkommende, 20 år – hvis den skal flytte sig til det bedre, hvis de skal ud af de – skal vi sige – elendige statistikker vi lige har vist på skærmen, hvad ser du så som et muligt greb?

Nauja Kleist:

Jamen altså én ting man i hvert fald skal undgå, det er at gå i panik, og generalisere og skære…

Adam Holm:

Man… er det det danske majoritetssamfund?

Nauja Kleist:

Ja, det er det! Medier osv. ja. Og undgå at generalisere somaliere over en kam. Både fordi det er forkert – altså, somalierne er meget forskellige – men også fordi det kan have en negativ konsekvens. At gøre det her med ikke at føle sig som en del af det danske samfund endnu stærkere.

Man skal undgå at generalisere somaliere… alt andet er sekundært.

Næste gæst, Mohamed Gelle (formand for de somaliske netværk) var enig:

uden at generalisere, uden at gå i panik – synes jeg det er meget vigtigt at tage sig af de unge, som i fremtiden vil… vil… ja.

Også den tredje og sidste gæst, Ali Nuur (medlem af Aarhus byråd for Venstre) var enig:

Jeg vil starte med at sige at vi skal passe på [med] at generalisere somalierne

Apropos homogenitet, så skal Mohamed Gelle da også lige citeres for følgende:

Når folk som mig og Ali taler, så får vi altid den her etiket, at vi er moderate. Vi er også bare muslimer alle sammen, og jeg kan ikke lide at man bruger det her, om man er moderat eller ikke moderat.

Tankevækkende at det er en moderat muslim, der protesterer over denne differentiering.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Er det rimligt (sic) at beskylde alle somaliere i Danmark for skattefusk, fordi en gruppe af disse har svindlet med skatten?

30. maj 2012

Spørges der retorisk i billedteksten til Abdulqadir Bashir Husseins kronik i Politiken, en billedtekst der indledes med ordet: “Generalisering”, skrevet i fede røde bogstaver.

At beskylde alle somaliere i Danmark for skattefusk, er selvfølgelig ikke rimeligt, og heller ikke generaliserende.
Men er det rimeligt at beskylde Søren Espersen for at komme med så urimelig en beskyldning?

På sin blog i Jyllands-Posten spurgte Søren Espersen:

Hvad pokker laver 16.943 somaliere egentlig i Danmark…?

Og lige efter forklarede Espersen:

Det var ikke så meget det, at en gruppe af dem havde snydt i skat – det er der såmænd så mange danskere, som også excellerer i

Det må stå sløjt til med Abdulqadir Bashir Husseins danskkundskaber, når han kan læse dette som en beskyldning om skattefusk, rettet mod alle somaliere i Danmark, men mangelfulde danskkundskaber er der såmænd så mange danskere, som også excellerer i.

Abdulqadir Bashir Hussein generaliserer også kommentarsporet på JP:

Endu værre end Søren Espersens usympatiske blogindlæg er de kommentarer, som folk har skrevet til indlægget på jp.dk. Kan det virkelig passe, at man generaliserer på baggrund af, hvad 248 mennesker har gjort?

Benjamin Plejdrup skrev mandag kl. 10:22:

Carsten Halvorsen – Holda da kæft, statistik har du heller ikke rigtig styr på….SKAT tjekkede 269 somaliere og ud af dem snød 248. Såfremt at vi antager at de udgører et repræsentativt udsnit af den somaliske gruppe i Danmark, betyder det at 92% af alle somaliere i Danmark snyder i skat.

Det er en helt urimelig antagelse, at de 269 somaliere, som SKAT valgte at tjekke, skulle udgøre et repræsentativt udsnit af den somaliske gruppe i Danmark.
SKAT må derimod antages at tjekke netop dem, som de i særlig grad mistænker for skattefusk.

Men kan nogen af mine læsere finde flere kommentarer blandt de foreløbig 162, hvor ”man generaliserer på baggrund af, hvad 248 mennesker har gjort”?
For mig at se generaliserer Abdulqadir Bashir Hussein på baggrund af, hvad 1 menneske har gjort.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Tal ikke generelt om ateisterne, sådan som man hører ateister tale om 4 milliarder religiøse mennesker over en kam. Det kommer der ikke noget indsigtsfuldt ud af.

18. november 2011

Sådan lyder det første ud af “10 religiøse råd” fra Anders Ellebæk Madsen; redaktør på religion.dk.

Hvad ”man hører” afhænger selvfølgelig af hvilke cirkler man færdes i – spørg evt. Lars Hedegaard – og i Anders Ellebæk Madsens kredse hører man åbenbart om generaliserende ateister.

AEM taler selv generelt om ateisterne, men han forveksler generaliseringer og kategoriseringer, og forstår derfor ikke hvad han selv prædiker.
Ergo er hans prædiken ikke hyklerisk, men indsigtsfuld er den sgu heller ikke.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Generaliseringerne har invaderet Danmark

5. november 2011

Er overskriften på en artikel i Information af Dagmar Fink, en veluddannet tysk indvandrer, som tydeligvis er utilfreds med os generaliserende danskere.

Dagmar Fink indleder med en masse generaliseringer:

Før man flytter til Danmark, hører man ofte, at danskerne er venlige, åbne og afslappede. Når man så er ankommet, får man at vide, at man skal integrere sig, skal lære dansk, skal være aktiv i samfundet. Man hører også en masse om udlændinge, som ikke gør det.

‘Skal’ er et af de første ord, man lærer på dansk.

Her kan jeg ikke lade være med at springe frem til følgende mellemrubrik fra selv samme artikel:

Udlændinge skal deltage

Mellemrubrikken er utvivlsomt plantet af en dansk journalist fra Information, som således underbygger Dagmar Finks generalisering af danskere, men mellemrubrikken er heller ikke direkte illoyal overfor Dagmars egen tekst:

Jeg har deltaget i stribevis af møder, hvor det stort set kun var danskere, som diskuterede intenst om udlændinge. Det er en skam, for tonen ville være meget mindre generaliserende og udbyttet af møderne meget bedre, hvis udlændinge var en del af dem.

At Dagmar tydeligvis ikke ved hvad generaliserende betyder, gør hende på ingen måde mindre velintegreret, for det ved danskere generelt heller ikke.
Og at Dagmar ofte benytter sig af dette ord, selv om hun ikke forstår betydningen af det, gør hende heller ikke mindre veluddannet – snarere tværtimod.

Her er et andet eksempel fra artiklen:

Ville du flytte til eller blive i et land, hvor man snakker så generaliserende og respektløst om udlændinge?

Om Dagmar her snakker respektløst om danskerne, kan måske diskuteres, men er nogen i tvivl om hvorvidt hun generaliserer danskerne?

Og endnu et eksempel fra artiklen:

Mange af mine udenlandske venner har haft lignende erfaringer. Det er vores indtryk, at den generaliserende tone i udlændingedebatten har malet et billede af, at vi alle er uuddannede og uvidende.

Så kom endelig den klassiske stråmand, hvor danskeres generaliseringer af udlændinge fejltolkes som kategoriseringer.
Over ”vores indtryk” og ”et billede af” til ordet ”alle”. Keine hexerei

Selvfølgelig skærer Dagmar ikke alle danskere over en kam. Næh… nogle danskere er mere generaliserende end andre:

Man kan pege på politikere med nationalistiske synspunkter, når skylden for den negative debat skal fordeles. Men den negative tone har eksisteret så længe nu, at den har forplantet sig til den generelle offentlighed.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


man kan jo næsten regne ud, de må være DF tilhængere

27. august 2011

Generaliserer Paul J. i kommentarsporet til Ekstrabladets artikel om klistermærker på Yildiz Akdogans valgplakater, og det har Ekstrabladet hjulpet Paul J. med at regne ud:

Folketingsmedlems valgplakater i Tingbjerg ødelagt med racistiske stickers

Her er så klistermærkernes ”racistiske” tekst:

Lovgivning tilhører Allah
Demokrati er hykleri
hykleri i helvedet

DR har også nyheden:

Man kan ikke helt tage fejl af, hvem der mener sådanne ting, siger Yildiz Akdogan, der før har haft sammenstød med islamister, når hun har holdt oplæg og stemt dørklokker i Tingbjerg.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Men jeg synes da også at vi har set generelt et skred i hvordan man taler – altså i den danske debat

19. august 2011

Generaliserede Pernille Skipper i Krause på tværs 15/8 2011, og henviste til Dansk Folkeparti som årsag til at den danske debat bliver mere ”forhærdet”:

Men de har også en – hvad skal man sige… tone, og en måde at gøre det på nogle gange – øh – hvis man kan nævne f.eks. udtalelsen om at – jeg kan ikke engang huske om det var fædre der blev beskyldt for at voldtage deres døtre, eller om det var onklerne der…

Hvis nu Pernille Skipper selv skulle udtrykke det forhold, at muslimer voldtager deres egne døtre, eller at de slår deres egne niecer ihjel, med hvilken ”tone” og på hvilken ”måde” ville hun så gøre det??

Det, som i virkeligheden er Pernille Skipper så meget imod, er jo at disse forhold overhovedet bliver udtrykt, ikke ”tonen” eller ”måden” at gøre det på.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Altså her i Tyskland snakker man måske om tyskere med en immigrationsbaggrund, og det kan godt lyde som politisk korrekthed, men det gør bare at tonen altså holder sig på et niveau, hvor vi ligesom altid er klar over at det er mennesker, vi taler om

14. august 2011

Generaliserede Henriette Harris i netværket på P1, hvor hun altså ligesom eksemplificerede den grove tone i den danske politiske retorik anno 2009:

det chokerede mig, at en socialdemokratisk formand kan bruge ordet ”de fremmede”

Og Henriette Harris perspektiverede:

I tyskland ville det ikke forekomme, måske på den aller aller yderste højrefløj, men der snakker vi overhovedet ikke nogen partier, der i nærheden af noget som helst, der ligner en regering, der ville kunne bruge det ord, og det chokerede mig, det må jeg sige. Altså, det er vel lige som om grænserne har flyttet sig for, hvad man kan sige.

Rystende! Og det er endda kun toppen af isbjerget, for ord som: fremmedangst, fremmedfjendsk og fremmedhad behøver man heller ikke ligefrem at gå til den ”aller aller yderste højrefløj” for at finde.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn