Ekstreme islamister ønsker ikke verdensherredømme

18. juli 2012

Generaliserer P1

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Hatten af for Uriasposten

Reklamer

Grundlaget for Espersens generaliserende angreb på somaliere mangler videnskabeligt belæg

1. juni 2012

Skriver Politiken, og citerer Seniorforsker Nauja Kleist:

Det er meget problematisk at opfatte somaliere som en homogen enhed i Danmark.

Igen beskyldes Søren Espersen i Politiken, for ikke at differentiere mellem somalierne, og igen forveksles manglende differentiering med generalisering.

Denne gang beskyldes Espersen så endvidere for at mangle ”videnskabeligt belæg”, og det til trods for at Espersen i sit blogindlæg henviste til Shahamak Rezaei, der er – hold nu godt fast – lektor i Velfærd, diversitet og social sammenhængskraft ved Institut for Samfund og Globalisering.

Man kan se mere til Nauja Kleist i Deadline undersøger fra 15/2 2012, hvor Adam Holm spurgte hende:

Hvis den her situation for somalierne – de har været her 10,15, for nogles vedkommende, 20 år – hvis den skal flytte sig til det bedre, hvis de skal ud af de – skal vi sige – elendige statistikker vi lige har vist på skærmen, hvad ser du så som et muligt greb?

Nauja Kleist:

Jamen altså én ting man i hvert fald skal undgå, det er at gå i panik, og generalisere og skære…

Adam Holm:

Man… er det det danske majoritetssamfund?

Nauja Kleist:

Ja, det er det! Medier osv. ja. Og undgå at generalisere somaliere over en kam. Både fordi det er forkert – altså, somalierne er meget forskellige – men også fordi det kan have en negativ konsekvens. At gøre det her med ikke at føle sig som en del af det danske samfund endnu stærkere.

Man skal undgå at generalisere somaliere… alt andet er sekundært.

Næste gæst, Mohamed Gelle (formand for de somaliske netværk) var enig:

uden at generalisere, uden at gå i panik – synes jeg det er meget vigtigt at tage sig af de unge, som i fremtiden vil… vil… ja.

Også den tredje og sidste gæst, Ali Nuur (medlem af Aarhus byråd for Venstre) var enig:

Jeg vil starte med at sige at vi skal passe på [med] at generalisere somalierne

Apropos homogenitet, så skal Mohamed Gelle da også lige citeres for følgende:

Når folk som mig og Ali taler, så får vi altid den her etiket, at vi er moderate. Vi er også bare muslimer alle sammen, og jeg kan ikke lide at man bruger det her, om man er moderat eller ikke moderat.

Tankevækkende at det er en moderat muslim, der protesterer over denne differentiering.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Vestlige befolkninger overdriver voldsomt omfanget af indvandring

28. januar 2012

Generaliserer politiken.dk i overskriften, og generaliserer videre i underrubrikken:

Danskerne er mere realistiske i vurderingen af antallet af indvandrere end andre vesterlændinge.

I en faktaboks forklares det at:

Antallet af indvandrere i Danmark er 440.427. Det svarer til 7,9 procent af befolkningen. Tallet omfatter kun dem med en anden nationalitet end dansk ved fødslen.

Hvorfor nu ordet: ”kun”?

Fordi ”tallet” er hentet fra ”officielle statistikker”, der definerer begrebet indvandrer mere snævert end flertallet af den vestlige verdens – mere eller mindre oprindelige – befolkning gør.

Under ”kolonitiden” figurerede børn født i Indien af engelske forældre naturligvis som englændere i de officielle statistikker, mens børn født i England af indiske forældre, nu til dags mærkværdigvis  figurerer som englændere i de officielle statistikker.

Politiken citerer den ”anerkendte ekspert i global integration professor Pankaj Ghemawat fra handelshøjskolen IESE i Barcelona” for at:

Forestillingerne om immigration overstiger realiteterne ganske voldsomt. Det fremmer ikke ligefrem debatten om den nødvendige indvandring.

Her forveksler den anerkendte ekspert ”realiteter” med ”officielle statistikker”, og det samme gør Ninna Nyberg Sørensen; seniorforsker og ekspert i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som Politiken citerer for:

Misforholdet mellem det opfattede og reelle antal indvandrere

Og rækken af eksperter ender ikke med Ninna:

for hende og andre eksperter, Politiken har talt med, er det et problem, at der generelt i vestlige lande er en vrangforestilling om antallet af indvandrere. Årsagen er, at både Danmark og Europa i en nær fremtid står over for gevaldige demografiske udfordringer med et stigende antal ældre og et faldende antal unge.

Politikens eksperter har – af uransalige årsager – bare ikke fantasi til at forestille sig et Europa, som er selvforsynende med ”unge”.

Hatten af for Kimpo.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Jeg tror man skal passe på med at generalisere for meget over dyrkelsen af islam i Danmark

26. december 2011

Udtalte Sophie Hæstorp-Andersen i P1 Debat 25. december 2011, og fortsatte:

fordi den foregår altså på mange forskellige måder.

Selvfølgelig skal man passe på med at generalisere for meget.
”Alt måde” eller – mere ordret – ”intet til overmål”, det har sgu været god latin så længe at det faktisk er græsk.

Og selvfølgelig foregår dyrkelsen af islam i Danmark på mange forskellige måder.
Ingen hævder noget andet, men alligevel bliver islamisk diversitet ganggang fremhævet, som var det en epokegørende videnskabelig opdagelse.

Med ordet: ”fordi” binder Sophie disse to selvfølgeligheder sammen til et argument, der mere end antyder at generaliseringer er et produkt af uniformitet.

I virkeligheden er det Sophie selv, der eksemplificerer en tendens til at betragte problematikker, der vedrører islam, i et kategorisk perspektiv, et perspektiv hvorfra ethvert problem, som ikke vedrører alle muslimer, hverken vedrører islam eller muslimer.

Som overskrift i en tabloidavis, ville denne tendens i tiden være formuleret således:

Vi ignorerer islamiske problematikker.

Men tiden er så småt ved at indhente denne tendens, i hvert fald i Danmark.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Danskerne tager afstand fra hård udlændingedebat

21. august 2011

Generaliserede Ugebrevet A4 i fredags, hvilket både Snaphanen og Uriasposten allerede har kommenteret.

Generaliseringer kan bruges til at indbilde mennesker med “forkerte synspunkter”, at de udgør et mindretal, alene fordi generaliseringer let forveksles med journalistiske majoriseringer, og den forveksling befordrer den svenske presse endnu mere skruppelløst end den danske.

Mere subtilt, så er den “hårde” retorik uløseligt associeret med de islam-kritiske debattører, således at overskriften direkte kan tolkes således, at danskerne tager afstand fra islam-kritiske debattører.

Professor i retorik ved Københavns Universitet Christian Kock er helt uenig i, at en hård debat er gavnlig, og han forstår godt, at så stor en gruppe af danskerne lægger afstand til en retorik, der er vendt mod indvandrere.

Men hvad gør egentlig den såkaldte tone hård?

Når man taler som om, der er en krig mellem Islam og Vesten, er det klart, at man kan få nogle skøre sjæle til at tro, at man mener det bogstaveligt
[Christian Kock]

Det er klart… Og problemet ville ikke blive mindre, hvis krigsretorikken faktisk var ment bogstaveligt, og derfor kunne appellere bredere end kun til de allermest “skøre sjæle” blandt Søren Krarups tilhængere, som måske tillige var i konstant vækst.
Ja, f.eks. kunne man måske ligefrem forestille sig Søren Krarup forlange:

Dræb dem hvor i end finder dem

Så ville det kun være et spørgsmål om tid, før også muslimer ville blive nødsaget til at tage Søren Krarups krigsretorik alvorligt ikk´.

Christian Kock peger på, at ord altid har medvirket til at skabe vold. Alle de steder, hvor der har været store konflikter som i ex-Jugoslavien, Rwanda og Nordirland, har volden været fremskyndet og hjulpet af en retorik, der ligner den, vi hører fra Dansk Folkeparti i Danmark, pointerer han.

Men Christian Kock kan sove helt roligt.

Søren Krarups retorik er ikke helt så krigerisk endda, og han mener den ikke engang bogstaveligt, og – nok så væsentligt – så tegner det til at væksten i hans tilhængerskare er bremset.

Om få uger er Margrethe Vestager måske integrationsminister, og hun “stoler også på udlændinge“, så fremtiden tegner fredelig.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Alle kommentatorer i alle danske aviser kommer til samme konklusion, så der er jo altså noget om snakken

15. juni 2011

Konkluderede EU-forsker Marlene Wind kategorisk i deadline 17:00 tirsdag 14/7/2011, og den sjoveste replik til det citat er måske hvad Marlene Wind sagde få sekunder senere:

Vi er tilbage i Sovjetunionen før murens fald

Men det er vi heldigvis ikke, og heldigvis kommer alle kommentatorer i alle danske aviser heller ikke til samme konklusion som Marlene Wind.
Hun smurte bare tykt på, og fortsatte alligevel med endnu et lag retorisk tandsmør:

og derfor er det også fuldstændig hen i vejret at gå til angreb på mig, lige mig, når alle andre sådan set er enige med det, jeg har sagt.

Kort forinden kunne Marlene Wind ellers sagtens få øje på en eller anden form for ræson:

Det er jo fuldstændig åbenlyst at Pia Kjærsgaard er desperat – og det er regeringen også – for at få afledt opmærksomheden fra den her grænsekontrolaftale

Den konklusion havde Niels Helveg Petersen netop luftet i introen til interviewet med Marlene Wind, og konklusionen kan passende vejes op mod studievært Jesper Larsens indledning til introen:

Hele diskussionen om øget grænsekontrol er tilsyneladende – og vel ikke så sindssygt overraskende – vand på Dansk Folkepartis mølle.

Det er der rent faktisk noget som kunne tyde på, uanset hvad Marlene Wind har sagt, f.eks.:

alle i vores omverden er jo fuldstændig på linie med det, jeg har sagt.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Enhver kan jo se at der er levende døtre til muslimske fædre, så enhver kan se at sådan er det jo ikke

21. maj 2011

Overskriftens kategorisering er et citat af Poul Friis fra hans program med Sherin Khankan 2. maj 2011.

Det skorter ikke på journalister, som, i ramme alvor, mener at, Jesper Langballe skulle have udtalt, at alle muslimske fædre myrder alle deres døtre, men Poul Friis er nok dummere end de fleste.

Anledningen til programmet var Sherin Khankans kronik i Politiken: Antiislamisk retorik er vor tids antisemitisme, og som Poul Friis forklarede:

Hendes bekymring går ikke så meget på de meget direkte hadefulde angreb på muslimer, men derimod mod den antiislamiske retorik, der har sneget sig ind i dagligsproget i form af generaliseringer og fordomme.

Interessant prioritering, men denne bekymring afholdt hende selvfølgelig ikke fra selv at generalisere:

Det er meget svært for danskere at forstå, at folk der født i Danmark og uddannet i Danmark, og højtuddannede, kan indtage de her holdninger

De af Sherin Khankan omtalte ”holdninger” var islamisternes antidemokratiske holdninger, men hun mente ikke der var grund til at bekymre sig om islamisterne, for islamismen har ikke nogen essens. Islamisme er jo så mange ting.

Lyder det bekendt?

Så er det nok fordi der tidligere er blevet argumenteret for at islam ikke har nogen essens, at islam er mange ting, og at det kun er islamisme, der udgør en trussel mod demokratiet.

Sherin Khankans anti-essentialisme stak dog ikke dybere end at pointen med hendes kronik i Politiken var følgende:

der eksisterer en antiislamisk retorik og propaganda i den danske samfundsdebat, som minder på mange måder, og har mange fællestræk med den datidige antisemitisme

Sherin kunne efterfølgende påstå at der findes mere end én form for ”antiislamisk retorik og propaganda” i den danske samfundsdebat, men ”de mange fællestræk med den datidige antisemitisme” åbner ikke ligefrem for et hav af datidige former for antisemitisme.

Derfor er det også rendyrket hykleri når Sherin Khankan siger:

at det er unuanceret og en generalisering at hævde at politisk islam i sig selv er en trussel for de verdslige demokratier

Sherin Khankan er et omvandrende opslagsværk i moderigtige, men selvmodsigende floskler:

17 sekunder adskiller følgende to af hendes udsagn:

  1. Forskelligheden er simpelthen udgangspunktet for vores samfund, og for den dialog vi fører.
  2. ytringsfrihed, frihedsrettigheder og demokrati, det er ikke nationale danske værdier, det er universelle værdier, der deles af alle mennesker overalt i verden

I løbet af udsendelsen fik også Frede Farmand telefoneret sig til et mindre come back i æteren:

Der er paralleller – virkelige paralleller – med 20´ernes og 30´ernes Tyskland og det, som vi udsætter vore medborgere af muslimsk oprindelse for.

Mere interessant, så hævdede Frede Farmand også at:

Dæmoniseringens formål er i sidste ende at slå dem ihjel, man er rettet imod. Tilvænningen, det er den man har gang i nu, har i Danmark stået på i tyve år, og det har gjort at vi har mistet evnen til at foretage den almindelige diskrimination af hvornår noget er generelt eller ikke

Blind høne kan også finde korn…

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.