Turister stjæler brosten i Rom

26. juni 2012

Generaliserer Jyllands-Posten.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

De danske fans råbte ‘Messi’ efter den portugisiske superstjerne, hver gang han fik bolden

14. juni 2012

Generaliserer Ekstra Bladet.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Hvorfor er det så interessant for Modkrafts læsere?

4. juni 2012

Spørger VHS retorisk og generaliserende, hvor ”det”, som er så interessant for Modkrafts læsere, er hans ”kropslige følelse” efter sin første fuld-kontakt (thai-) boksekamp, eller nærmere bestemt:

den kropslige følelse – efter at have overvundet den instinktive angst overfor at blive slået og sparket på

Og VHS besvarer sit spørgsmål:

Det er det, fordi jeg tror, dette kan – og bør – overføres til politik. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi anerkender, at kropslige oplevelser er vigtige for holdningsarbejde, værdidannelse og politisk og social forandring.

Umiddelbart ligner det en simpel opfordring til at opsøge fysisk vold i forbindelse med sit politiske arbejde, men helt så enkelt er det ikke:

Der er mange måder politik kan være ”kropslig” på. Når man deltager i en stor demonstration og er sammen med tusinder af andre, der råber de samme paroler, og man føler den fælles enighed og styrke, så kan det give en massiv følelse af sammenhold og kampgejst, som man ikke glemmer lige med det samme.

Selvfølgelig kan den slags følelser overføres til politik, men – og det er dette men som hægter fascismen af – det bør de kun i den udstrækning, at ens politiske argumentation bliver besvaret med fysisk vold eller social intimidering.
Ved ikke at inddrage dette vigtige forbehold, lefler VHS for den fascistoide antiintellektualisme.

VHS fremstår som en intellektuel, men hist og her krakelerer overfladen:

Efter kampen er kroppen slidt, men mentalt rider man på en bølge af energi

Vås!
Efter en fysisk kamp er det emotionelt at man rider på en bølge.
Striden skal være på argumenter, først da rider man på en mental bølge. Nærmere bestemt:

Den mentale følelse – efter at have overvundet den instinktive angst overfor at blive hånet, spottet og latterliggjort.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Grundlaget for Espersens generaliserende angreb på somaliere mangler videnskabeligt belæg

1. juni 2012

Skriver Politiken, og citerer Seniorforsker Nauja Kleist:

Det er meget problematisk at opfatte somaliere som en homogen enhed i Danmark.

Igen beskyldes Søren Espersen i Politiken, for ikke at differentiere mellem somalierne, og igen forveksles manglende differentiering med generalisering.

Denne gang beskyldes Espersen så endvidere for at mangle ”videnskabeligt belæg”, og det til trods for at Espersen i sit blogindlæg henviste til Shahamak Rezaei, der er – hold nu godt fast – lektor i Velfærd, diversitet og social sammenhængskraft ved Institut for Samfund og Globalisering.

Man kan se mere til Nauja Kleist i Deadline undersøger fra 15/2 2012, hvor Adam Holm spurgte hende:

Hvis den her situation for somalierne – de har været her 10,15, for nogles vedkommende, 20 år – hvis den skal flytte sig til det bedre, hvis de skal ud af de – skal vi sige – elendige statistikker vi lige har vist på skærmen, hvad ser du så som et muligt greb?

Nauja Kleist:

Jamen altså én ting man i hvert fald skal undgå, det er at gå i panik, og generalisere og skære…

Adam Holm:

Man… er det det danske majoritetssamfund?

Nauja Kleist:

Ja, det er det! Medier osv. ja. Og undgå at generalisere somaliere over en kam. Både fordi det er forkert – altså, somalierne er meget forskellige – men også fordi det kan have en negativ konsekvens. At gøre det her med ikke at føle sig som en del af det danske samfund endnu stærkere.

Man skal undgå at generalisere somaliere… alt andet er sekundært.

Næste gæst, Mohamed Gelle (formand for de somaliske netværk) var enig:

uden at generalisere, uden at gå i panik – synes jeg det er meget vigtigt at tage sig af de unge, som i fremtiden vil… vil… ja.

Også den tredje og sidste gæst, Ali Nuur (medlem af Aarhus byråd for Venstre) var enig:

Jeg vil starte med at sige at vi skal passe på [med] at generalisere somalierne

Apropos homogenitet, så skal Mohamed Gelle da også lige citeres for følgende:

Når folk som mig og Ali taler, så får vi altid den her etiket, at vi er moderate. Vi er også bare muslimer alle sammen, og jeg kan ikke lide at man bruger det her, om man er moderat eller ikke moderat.

Tankevækkende at det er en moderat muslim, der protesterer over denne differentiering.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn