Er det rimligt (sic) at beskylde alle somaliere i Danmark for skattefusk, fordi en gruppe af disse har svindlet med skatten?

30. maj 2012

Spørges der retorisk i billedteksten til Abdulqadir Bashir Husseins kronik i Politiken, en billedtekst der indledes med ordet: “Generalisering”, skrevet i fede røde bogstaver.

At beskylde alle somaliere i Danmark for skattefusk, er selvfølgelig ikke rimeligt, og heller ikke generaliserende.
Men er det rimeligt at beskylde Søren Espersen for at komme med så urimelig en beskyldning?

På sin blog i Jyllands-Posten spurgte Søren Espersen:

Hvad pokker laver 16.943 somaliere egentlig i Danmark…?

Og lige efter forklarede Espersen:

Det var ikke så meget det, at en gruppe af dem havde snydt i skat – det er der såmænd så mange danskere, som også excellerer i

Det må stå sløjt til med Abdulqadir Bashir Husseins danskkundskaber, når han kan læse dette som en beskyldning om skattefusk, rettet mod alle somaliere i Danmark, men mangelfulde danskkundskaber er der såmænd så mange danskere, som også excellerer i.

Abdulqadir Bashir Hussein generaliserer også kommentarsporet på JP:

Endu værre end Søren Espersens usympatiske blogindlæg er de kommentarer, som folk har skrevet til indlægget på jp.dk. Kan det virkelig passe, at man generaliserer på baggrund af, hvad 248 mennesker har gjort?

Benjamin Plejdrup skrev mandag kl. 10:22:

Carsten Halvorsen – Holda da kæft, statistik har du heller ikke rigtig styr på….SKAT tjekkede 269 somaliere og ud af dem snød 248. Såfremt at vi antager at de udgører et repræsentativt udsnit af den somaliske gruppe i Danmark, betyder det at 92% af alle somaliere i Danmark snyder i skat.

Det er en helt urimelig antagelse, at de 269 somaliere, som SKAT valgte at tjekke, skulle udgøre et repræsentativt udsnit af den somaliske gruppe i Danmark.
SKAT må derimod antages at tjekke netop dem, som de i særlig grad mistænker for skattefusk.

Men kan nogen af mine læsere finde flere kommentarer blandt de foreløbig 162, hvor ”man generaliserer på baggrund af, hvad 248 mennesker har gjort”?
For mig at se generaliserer Abdulqadir Bashir Hussein på baggrund af, hvad 1 menneske har gjort.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Folk gider ikke at se den slags film

21. maj 2012

Generaliserer Frederik Juul; direktør for NF Live i Nordisk Film, i Politiken, og generaliserer videre:

Og i stedet for bare at råbe ‘racist’, skulle man tage diskussionen om, hvorfor danskerne ikke vil se film, der er båret af indvandrere

Rune Engelbreth Larsen spørger retorisk på sin blog:

»DanskERNE« vil »ikke se film«, der er »båret af indvandrere«. Punktum?

Er det virkelig et godt og sagligt argument?

Nej! Selvfølgelig er det virkelig ikke noget godt og sagligt argument. Det kan enhver idiot jo se med et halvt øje.

Og følger det så ikke logisk heraf, at der er tale om et dårligt og usagligt argument?

Den konklusion drager Rune ikke selv, men lægger han ikke klart op til at læserne skal gøre det?

At der skulle være tale om et dårligt og usagligt argument fra Frederik Juuls side, er imidlertid en voldsom fejlslutning.
Uanset hvor godt eller dårligt eller sagligt eller usagligt et udsagn det måtte være, at danskerne ikke vil se film, der er båret af indvandrere, så er udsagnet ikke et argument, og derfor kan det hverken være et godt eller et sagligt argument.
Og det kan selvfølgelig heller ikke være hverken et dårligt eller et usagligt argument.

En selvfølge er det måske ikke for enhver idiot, men nu er Rune skolet i idehistorie, og derfor ved han både at hans retoriske spørgsmål er meningsløst, og at det vil få en række læsere til at konkludere ud fra falske præmisser.

Konklusionen helliger præmisserne, men konklusionen skubber han behændigt fra sig, også når han antyder at det ikke er ”godt” eller ”sagligt” at tale om ”DanskERNE” i bestemt form.

Hvorfor dog ikke?
Rune leverer ingen argumentation, den må læseren selv stykke sammen, evt. ved hjælp af en anden Runes antydninger.

Polemikken mellem Rune Engelbreth Larsen og Frederik Juul tog udgangspunkt i at Filminstituttet som en del af begrundelsen for ikke at ville støtte en børnefilm hævdede at:

film med et cast med anden etnisk baggrund ikke har vist sig at være specielt salgbare i provinsen

og Filminstituttet fulgte op med følgende generalisering:

For os i København er det meget naturligt og selvfølgeligt at beskrive et multietnisk/kulturelt miljø, men i provinsen er det desværre en anden sag

Her trækker Rune en af sine mest trofaste kæpheste af stalden:

Men er det virkelig lige ‘naturligt’ at skildre et multietnisk miljø for ALLE i hovedstaden, og lige ‘unaturligt’ for alle i provinsen?

Man skal kende Runes retorik dårligt for ikke at genkende mønsteret:
Det er hverken godt eller sagligt at tale generaliserende om ALLE, det være sig danskERNE, københavnerne eller muslimerne.

Filminstituttet udtalte selvfølgelig ikke at det for ALLE københavnere er ”meget naturligt og selvfølgeligt at beskrive et multietnisk/kulturelt miljø”, og havde de gjort det, ville det netop ikke have været generaliserende.
Filminstituttet beskrev en generel tendens, dvs. en statistisk overrepræsentation, og det adskiller sig faktisk ikke stort fra, hvad Chris Holmsted Larsen lige har gjort for offentlige midler:

Højreradikale bor i provinsen og er fra den lavere middelklasse, mens venstreekstremister holder til i hovedstaden og har forældre i den øvre middelklasse eller overklassen.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

P.S.
Lad ikke Runes anmeldelse vildlede dig. Crash er faktisk en rigtig god film.


Hedenskapet toner sitt flagg

18. maj 2012

Generaliserer Ørjan Stedjeberg fra Taake i nummeret orkan, som selvfølgelig høster mere opmærksomhed med følgende passus:

Til Helvete med Muhammed og Muhammedanerne

Den sorte ende af metal-genren er traditionelt kritisk overfor kristendommen, mens islamkritiske sangtekster mildt sagt er usædvanlige. Genren forbindes ofte med satanisme, og selv om kranier og pentagrammer er populær staffage, er udgangspunktet oftere hedensk.
Hedensk metal har sit primære udspring i Skandinavien, og har været helt domineret af asatroen, men mange andre trosretninger har efterhånden holdt deres indtog.
F.eks. er det russiske band Arkona opkaldt efter vendernes fæstning på Rügen, som rummede Nordeuropas største hedenske kultsted, indtil fæstningen år 1168 blev indtaget af Valdemar Sejr og Biskop Absalon.
Den mest oplagte platform for religionskritik er den religiøse, men den sorte metals sangtekster indeholder sjældent en religionskritik så rabiat, som den man kan finde i Koranen eller Det Gamle Testamente.
For Arkonas vedkommende, udtrykker sangteksterne i højere grad hyldest til Svantevit og Co. end kritik af kristendommen, og religiøsiteten virker faktisk helhjertet.

Mellemøsten har selvfølgelig også en række afdøde trosretninger, men få bands besynger disse.
Et af dem er det israelske band Melechesh, hvis tekster omhandler sumerisk/mesopotamisk mytologi. Der er ikke tale om religiøs overbevisning a la Arkonas, blot om en stærk fascination.
Bandet blev udsat for en pressehetz i Israel, og anklaget af myndighederne i Jerusalem for ”mørke kult aktiviteter”, og selv om anklagerne blev frafaldet, var de nok medvirkende til at bandet nu er bosiddende i Holland.

Langt vanskeligere vilkår har genren dog i Saudi-Arabien, hvor det ifølge bandet Al-Namrood (Den Vantro) er selvmord at optræde live.

At kristendommen i langt højere grad end islam, står for skud i diverse sort metal sangtekster, kan til dels forklares med at kristne bedre tåler hedninges kritik, end muslimer gør, og dels med at kristne dårligere tåler kritik af islam, end muslimer tåler kritik af kristendom.

Er hedenskabet i gang med at ”tone sit flag”, eller er det bare noget Ørjan Stedjeberg håber?

Vi taler flammer guld og krudt
Vi flyver ikke på tæpper men modvind
Storm

Hedenskabet toner sit flag
Ingen skal flå mit gamle land
Bonden skal atter skærpe sin økse

Riget skinner igennem
Uår skam og kristen tid
Skæbnesvanger indre strid

Til Helvede med Muhammed og Muhammedanerne
Utilgivelige skikke
For det ulmer i efterkrigstid

Vintersolen står op i Vest
For de som brænder vort flag
Svin

Feltherrernes vidnesbyrd
Hårdt mod hårdt nu vågner snart
Norge

Mon?
Foreløbig står Norge hver dag op til mareridtet Cirkus Breivik, hvor journalisterne plejer massemorderens narcissisme, med omtrent samme omhu, hvormed Breivik forsynede journalisterne med deres foretrukne menneskeofringer.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Svenskerne vil ikke længere sige ‘han’ eller ‘hun’

16. maj 2012

Generaliserer Politiken, og artiklen er et slående eksempel på at statistisk overrepræsentation ikke nødvendigvis repræsenterer ret mange individer.

Ud af Sveriges ca. 10.000.000 indbyggere, er der næppe 1.000, måske ikke engang 100 som anvender det kønsneutrale pronomen hen, men sammenlignet med hvor få danskere som gør det, så er en hundredetusindedel af den svenske befolkning alligevel rasende mange mennesker.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Hatten af for mb