The world over Pakistan is known as a fort of Islam but people living in this fort are responsible for disrespecting our holy book

28. februar 2012

Generaliseres der fra en kloak i Lahore.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Fathers enjoy drinking wine of Vices, and their children burn in hell…

28. februar 2012

Generaliserer Aina Tornheim på Blackthorns seneste all female-CD.

I kontrast til den “blødere” og “mere feminine” karakter af gotisk musik, er heavy metal-genren typisk associeret med aggression, sexisme og maskulinitet.

Kan man læse på wikipedia, og her – som i så mange andre tilfælde – kan ordet ”typisk” uden videre erstattes med ordet ”generelt”.

Men selvfølgelig virker det lidt mere feminint når Elvira Alchemida undlader at growle, og vægten i højere grad er lagt på Ainas sopran som f.eks. i dette nummer fra Blackthorns forrige CD:


Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Piloter falder i søvn i cockpittet

27. februar 2012

Generaliserer Ekstra Bladet.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Filosofferne har svigtet den kritiske opgave de er blevet sat i verden for at varetage.

26. februar 2012

Generaliserer Lars Sandbeck i Eksistens på P1, og uddyber:

Jeg vil sige at filosofferne har op gennem historien også været magthavernes forlængede arm, altså man kan sige den metafysiske overbygning på statsideologien.

Aldeles fremragende!

Men så kommer Lars Sandbeck til at afsløre hvilken ideologisk overbygning, som han selv er blevet skolet i:

Det er filosoffernes opgave at forholde sig kritiske til den vidensproduktion, der kun handler om økonomisk afkast.

Vås!
Det er naturligvis filosoffernes opgave at forholde sig kritiske til al form for vidensproduktion.

Lars Sandbeck har dog mere begavet at sige:

De spørgsmål og den kritik, filosofferne kan komme med, er relevante for alle mennesker, altså det er alment menneskelige spørgsmål, og derfor har filosofferne en særlig forpligtelse på at kunne tale om de meget højtravende emner, de ind i mellem tager fat i, på en måde så alle mennesker kan være med, altså der er en demokratisk opgave i filosofien, nemlig beskyttelsen af mangfoldighed, de mangfoldige synspunkter, beskyttelse af ytringsfrihed og selvfølgelig først og fremmest tankefrihed, og det er filosofiens stærke bidrag.

Excellent! Og Peter Kemp skal også lige citeres for en interessant generalisering:

Der kommer en kulturel krise når man tror at ting kan forvaltes af fagfolk i snæver forstand, og der er filosofferne jo generalister der kan se tingene med et videre perspektiv

Og Vincent Hendricks for en kategorisering:

Alle talte jo om ejendomsbobler, pantebrevsbobler, finansbobler osv. og sådanne bobler er typisk generaliserede eller karakteriserede derved at mange mennesker følger samme måde at handle på, tænke på og være på, og det gør man fordi at alle mulige andre gør det samme, og det kalder man en kaskade.

Samt for en banalitet:

Så at sige at filosoffer er fornuftens vogtere er en sandhed med modifikationer. Der er jo også bare mennesker.

Åh ja…
Errare humanum est

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Jøder og kristne brænder koranen, og så siger de, at det ikke var med vilje

25. februar 2012

Generaliserede en vred afghaner i Tv-avisen.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Unge brænder sig med kogende vand og ødelægger neglebånd

25. februar 2012

Generaliserer Danmarks Radio.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Bilsælgere overtræder loven

24. februar 2012

Generaliserede Tv-avisen 18:30, sekunder efter følgende generalisering:

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn