Vestlige befolkninger overdriver voldsomt omfanget af indvandring

28. januar 2012

Generaliserer politiken.dk i overskriften, og generaliserer videre i underrubrikken:

Danskerne er mere realistiske i vurderingen af antallet af indvandrere end andre vesterlændinge.

I en faktaboks forklares det at:

Antallet af indvandrere i Danmark er 440.427. Det svarer til 7,9 procent af befolkningen. Tallet omfatter kun dem med en anden nationalitet end dansk ved fødslen.

Hvorfor nu ordet: ”kun”?

Fordi ”tallet” er hentet fra ”officielle statistikker”, der definerer begrebet indvandrer mere snævert end flertallet af den vestlige verdens – mere eller mindre oprindelige – befolkning gør.

Under ”kolonitiden” figurerede børn født i Indien af engelske forældre naturligvis som englændere i de officielle statistikker, mens børn født i England af indiske forældre, nu til dags mærkværdigvis  figurerer som englændere i de officielle statistikker.

Politiken citerer den ”anerkendte ekspert i global integration professor Pankaj Ghemawat fra handelshøjskolen IESE i Barcelona” for at:

Forestillingerne om immigration overstiger realiteterne ganske voldsomt. Det fremmer ikke ligefrem debatten om den nødvendige indvandring.

Her forveksler den anerkendte ekspert ”realiteter” med ”officielle statistikker”, og det samme gør Ninna Nyberg Sørensen; seniorforsker og ekspert i migration ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som Politiken citerer for:

Misforholdet mellem det opfattede og reelle antal indvandrere

Og rækken af eksperter ender ikke med Ninna:

for hende og andre eksperter, Politiken har talt med, er det et problem, at der generelt i vestlige lande er en vrangforestilling om antallet af indvandrere. Årsagen er, at både Danmark og Europa i en nær fremtid står over for gevaldige demografiske udfordringer med et stigende antal ældre og et faldende antal unge.

Politikens eksperter har – af uransalige årsager – bare ikke fantasi til at forestille sig et Europa, som er selvforsynende med ”unge”.

Hatten af for Kimpo.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Alle elsker Tyrkiet

25. januar 2012

Annoncerer Ekstra Bladet kategorisk.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Det er himmelråbende urimeligt at skære alle over en kam, men vi vover et øje og gør det alligevel – generaliserer altså

23. januar 2012

Vrøvlede Mikkel Krause i Apropos på DR1 23/1 – 2012.

At skære alle over en kam, er ikke at generalisere, men at kategorisere.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Ingen gider at være formand for de svenske socialdemokrater

22. januar 2012

Kategoriserer politiken.dk.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Generelt er nordmændene dem, der spiller mest OnsdagsLotto

20. januar 2012

Forklarer kommunikationsmedarbejder Morten Hedegaard fra Danske Spil, eller nærmere bestemt:

Hele 43 pct. stod de for.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Hver eneste dansker fodrer hvert år skraldespanden med 63 kilo spiseligt mad.

18. januar 2012

Kategoriserede DR´s program Detektor den 17/1 – 2012

Og den kategorisering blev gentaget i flere varianter:

Så meget smider hver eneste af os danskere i skraldespanden

Og:

Der bliver hvert år smidt 63 kilo mad i skraldespanden af hver dansker

I virkeligheden er der naturligvis tale om et gennemsnit, men den gennemsnitlige journalist lirer jo også bare den andens vrøvl af sig, uden videre refleksion.

Hermed rundede bloggen indlæg #500

Yeehaa…

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


De fleste af dem, der har rygerlunger, har slet ikke været rygere

18. januar 2012

Majoriserede Sophie Hæstorp Andersen ifølge Detektor den 17/1 – 2012, som reducerede Hæstorp Andersens flertal til ca. 30 %.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn