Det er ofrenes skyld

31. juli 2011

Generaliserer Hr. K sarkastisk, og antyder at dette er essensen af Sørine Gotfredsens kronik i Berlingske.

Hr. K citerer Sørine Gotfredsen:

Ekstremismen skabes gennem følelsen af på grund af indvandring at være truet på eksistensen, og det kan man godt affeje som primitivt og hysterisk, men det er virkeligheden, og den skal tages alvorligt.

Og Hr. K kommenterer:

Hvis Gotfredsen mener, at det er virkeligheden, at vi trues på eksistensen, så er det kun metoderne, der adskiller hende fra Breivik. Hun skriver, han skyder. Onde, kulturmarxistiske tunger vil endda påstå, at det er skribenter som Gotfredsen, der er ansvarlige for at plante sådanne forskruede tanker i hovedet på bødler som Breivik.

Ordet ”hvis” er et påtaget forbehold, for sådan har Hr. K allerede besluttet sig for tolke Gotfredsens udsagn:

Den borgerlige presse var ellers godt i gang med at fraskrive sig enhver medskyldighed i massakren. Når man så trykker en kronik, som bekræfter Breiviks verdensbillede og siger, at vi selv var ude om det, så bliver det svært.

Således placerer Hr. K sig selv blandt de – som han selv beskriver dem – ”Onde, kulturmarxistiske tunger”.

Tolkningen af Gotfredsens udsagn er ellers ret ligetil.

Ekstremismen skabes gennem følelsen…

Denne følelse bliver i Hr. K´s terminologi til ”forskruede tanker”, men mere præcist kan den defineres som en overbevisning om at ”være truet på eksistensen”, og det store spørgsmål er selvfølgelig hvem ”der er ansvarlige for at plante” denne overbevisning i hovedet på Breivik.

Er det ”skribenter som Gotfredsen”, eller er det indvandrere, som dem, der overfaldt Breivik?

Bleeding is believing…

Empiri trumfer selvfølgelig opinion, og det kan Hr. K næppe være helt blind for, når han kritiserer en kronik der ”bekræfter Breiviks verdensbillede”.

Nogen har selvfølgelig også et ansvar for, i Norge, at have ”plantet” indvandrere, som dem, der overfaldt Breivik, men det er mig en gåde hvordan Hr. K kan tolke Sørine Gotfredsens kronik derhen, at dette ansvar skulle påhvile ofrene fra Utøya.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Politiken.dk’s læsere er nogle værre tudeprinse

31. juli 2011

Generaliserer Politiken.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Mænd er trætte af Justin Bieber

31. juli 2011

Generaliserer Politiken, og sætter nogle tal på deres fordom:

En undersøgelse foretaget blandt 70.000 mænd, viser, at 47 procent har fået nok af teenageidolet Justin Bieber.

Personligt tog det mig mindre end 12 sekunder.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Skandinaver har de største hjerner

30. juli 2011

Generaliserer Politiken, og maner straks derpå til etnisk besindelse:

Men nordboerne bør tøve et øjeblik, inden de bevæger sig ud i jubeldans over nyheden fra videnskabens verden.

Fordi:

At have større hjerner betyder ikke, at folk på de højere breddegrader er klogere. Det betyder bare, at de behøver større hjerner for at kunne se godt, der hvor de lever.

Altså, ”folk der lever på de højere breddegrader” ”behøver større hjerner for at kunne se godt”, og ”skandinaver har større hjerner”.

Det må jo logisk set betyde, at folk der lever på de højere breddegrader ”behøver” at være skandinaver.

Politiken er tydeligvis blevet et organ for højreekstrem propaganda.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Rapporten defineres som en generel kommentar til, hvordan FN’s juridiske grundlag for civile og politiske rettigheder skal defineres.

29. juli 2011

Skriver Kristeligt Dagblad om en rapport fra FN’s særlige menneskerettighedskomite, og ”generel” kan i denne forbindelse (som i de fleste andre), tolkes synonymt med ”overordnet”.

Rapporten, som er forfattet af 18 jurister, overrasker ved at sætte ytringsfriheden højere end nogen anden menneskerettighed.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Jeg synes at vi over de seneste 10 år har set hvordan at debatmiljøet er blevet markant forrået, at det er blevet mere og mere tilladt at sige ting i den offentlige debat, på helt almindelige spørgsmål, hvor vi er uenige.

26. juli 2011

Generaliserede Peter Hummelgaard Thomsen; formand for DSU, i søndagens sene deadline.

Vi er uenige – altså Peter Hummelgaard Thomsen og mig.

Jeg synes at ”vi” over de seneste 10 år ikke har set at ”det er blevet mere og mere tilladt at sige ting i den offentlige debat”, og hvis vi havde, ville jeg ikke nødvendigvis opfatte det som en forråelse af debatmiljøet.

Peter Hummelgaard Thomsen fortsatte:

Altså måske vi skal spørge os selv om det helt nødvendigt, at hvis man er bange for at integration er et stort spørgsmål, at man så siger i den offentlige debat at islam er en kræftknude, ligeså vel, er det nødvendigt på den yderste venstrefløj at sige, at alle der stemmer på Dansk Folkeparti pr. definition er nazister?

Er det ”helt nødvendigt” at sige at ”islam er en kræftknude” eller at ”alle der stemmer på Dansk Folkeparti pr. definition er nazister”?

Ikke efter min mening, og sikkert heller ikke efter Peter Hummelgaard Thomsens, men hvis PHT mener at det derfor heller ikke skal være ”tilladt”, så skulle PHT måske spørge sig selv, hvad der overhovedet er ”helt nødvendigt” og dermed bør være ”tilladt” at sige i den offentlige debat.

Pudsigt nok kommer man ikke i karambolage med blasfemiparagraffen hvis man hævder at højreekstremismen er en kræftknude, men man kommer i karambolage med racismeparagraffen hvis man hævder at alle muslimer pr. definition er nazister.

Omvendt kommer man i karambolage med blasfemiparagraffen hvis man hævder at islam er en kræftknude, men man kommer ikke i karambolage med racismeparagraffen hvis man hævder at alle der stemmer på Dansk Folkeparti pr. definition er nazister.

Plæderede Peter Hummelgaard Thomsen for en juridisk sidestilling mellem ”muslimer” og ”alle der stemmer på Dansk Folkeparti”?

Muligvis, men at loven hverken tillader mig at kritisere muslimer generelt eller helt kategorisk, får mig ikke til at ønske anderledes tænkendes ytringsfrihed stækket tilsvarende.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Almindelige mennesker sælger kokain

25. juli 2011

Generaliserer dr.dk

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn