Vi blev enige om, at dette års festival skulle være året, hvor dialogen træder i stedet for generaliseringerne. Så alle kan få en god, festlig men også respektfuld festival.

29. juni 2011

Overskriften er et citat fra Jeppe Fogtmanns og Thomas V. Lytken Larsens tredje blogindlæg i forbindelse med deres kampagne på Roskilde Festivalen:

Stop RoMA Racisme

Denne kampagne skød de i gang på jp.dk med følgende generalisering:

Overalt i Europa, og her i Danmark, bliver romaer diskrimineret, kollektivt tvangsdeporteret og udsat for voldsomme overgreb.

At generalisere romaer, er helt ok for Jeppe og Thomas, forudsat de generaliseres som ofre, ikke som gerningsmænd.

I tredje blogindlæg nævner Jeppe og Thomas en festivalgæst (og ham var Jeppe og Thomas formentlig enige med – jævnfør overskriftens citat) som:

var træt af, at festivalgæsterne blev fremstillet som racister, bare fordi man ville beholde sin egen pant.

Dialogens deal synes at være den, at festivalgæsterne holder op med at generalisere romaer som tyveknægte, mod at Jeppe og Thomas holder op med at generalisere festivalgæsterne som racister.

Man kunne nu nok argumentere for at ”alle” først kan ”få en god, festlig men også respektfuld festival”, når festivalgæsterne også holder op med at blive bestjålet.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn

Reklamer

Tyvene holder sig fra Roskilde

29. juni 2011

Generaliserer jp.dk.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Vi graver vores afdøde op

29. juni 2011

Generaliserer eb.dk.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Lige børn leger helst… men ikke bedst

24. juni 2011

Generaliseres der i Rockwoolfondens nyhedsbrev.

I et eksperiment blev danskere og muslimer stillet overfor valget mellem at arbejde sammen med en person af en anden etnicitet, eller, og mod en ringere løn, at arbejde sammen med en person af samme etnicitet.

Det viste sig at 38 % valgte en løn, som gennemsnitlig var 8 % lavere, for at arbejde sammen med en person af samme etnicitet (hver fjerde var endda villig til at ofre over 20 %), og i øvrigt at danskere og muslimer viste sig lige villige til at betale for deres ”smagsdiskrimination”.

Smagsdiskrimination… Hvad er nu det?

Det forklarede Torben Tranæs, forskningschef fra Rockwool Fondens Forskningsenhed for Astrid Fischer fra Orientering på P1, men først uddybede han begrebet statistisk diskrimination:

Statistisk diskrimination er en rationel form for diskrimination, hvor man vælger en person fra én gruppe frem for én fra en anden gruppe, fordi den gruppe man vælger fra i gennemsnit ser bedre ud, så man regner altså med at kunne tjene mere, eller at det vil være bedre for en, at vælge en fra den gruppe, så man gør det sådan set fordi man regner med at man vil tjene mest på det f.eks. hvis man er en arbejdsgiver der ansætter en person fra en bestemt etnisk gruppe, og ikke fra en anden, så motivet er ikke at diskriminere, motivet er – som i andre situationer – hvis man er virksomhedsleder, at man skal tjene nogle penge.

motivet er ikke at diskriminere…

Nej, selvfølgelig ikke. Motivet er at tjene penge, og til det formål kan diskrimination være et rationelt (om end ”ulovligt”) middel, men i et svagt øjeblik indrømmer Torben Tranæs næsten at penge ikke er det eneste tænkelige motiv. Hvordan diskrimination så ellers kan ”være bedre for en”, lod Torben Tranæs (og Astrid Fischer) dog svæve i luften.

Statistisk diskrimination kan ikke forklare al den diskrimination vi ser i samfundet. Der er også noget som hedder egentlig diskrimination eller smagsdiskrimination. Og det leder så hen til – kan man sige – en politisk diskussion, kulturel diskussion i større målestok i virkeligheden, om det er noget, man skal gøre noget ved? Eller om det er, som det er?

Hvis motivet ikke er penge, er det intet rationelt motiv ifølge Torben Tranæs, som også formulerede det sådan her:

det kan jo have store samfundsmæssige betydninger, hvis vi ikke går efter bolden, men efter alt muligt andet, som sådan set er irrelevant for det vi er i gang med

Det duer ikke at Rahim foretrækker en kollega som interesserer sig mere for cricket og Atif Aslam end for speedway og Thomas Helmig, en kollega med hvem han kan bytte madpakke uden at få skinken galt i halsen. Vi er jo i gang med at tjene penge.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn


Privatliv på Facebook rager os en papand

22. juni 2011

Generaliserer politiken.dk, og hvad Facebook kan levere af detaljer om andre menneskers privatliv rager mig virkelig også en høstblomst.

Men ved at dykke ned under overskriften, opdagede jeg, at jeg havde misforstået generaliseringen.
Dét, som ifølge artiklen ”rager os en papand”, er de indstillinger som afgør, hvorvidt enhver kan kigge med.

Disse indstillinger rager mig sådan set heller ikke, idet jeg ikke har en profil på Facebook, men min misforståelse skyldtes reelt ikke generaliseringen.

Overskriften kunne have været:
Privatliv på Facebook rager Helga en papand
Eller:
Privatliv på Facebook rager alle en papand

Samme misforståelse ville være opstået under min læsning af overskriften.

Men nu var det så ”os”, som blev generaliseret, dvs. som generelt blev sat i forhold til nogle andre, og hvem er så de andre?

Dem som var her før os. Generaliseringen påpeger en tendens i tiden.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


People in the West, if they are white and if they are male, have been groomed to think that they are not supposed to state the obvious

21. juni 2011

Generaliserede Ayaan Hirsi Ali som svar på Bill Mahers spørgsmål: Hvorfor er det racistisk at hævde at Vestens politiske og retslige traditioner er de islamiske overlegne?

Sandheden er selvfølgelig langt mere kompleks, og hermed anklager jeg ikke Ayaan Hirsi Ali for at lyve med sin generalisering.

Hatten af for Skjoldungen på Hodja.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Dæmoniserende generaliseringer over en befolkningsgruppe kender vi som bekendt fra den nazistiske antisemitisme

21. juni 2011

Generaliserede Rune Engelbreth Larsen for tre år siden i en anmeldelse (ikke til politiet) af filmen Fitna; dette:

miskmask af billeder fra islamistisk terror og ekstremistiske muslimers udtalelser sammenklippet med moskeer fra Holland, muslimsk befolkningsekspansion i Europa og selvfølgelig den forventede generaliserende dæmonisering, der sætter lighedstegn mellem islam og islamistisk ekstremisme.

Billeder fra islamistisk terror?
Ekstremistiske muslimers udtalelser?
Moskeer fra Holland?
Muslimsk befolkningsekspansion i Europa?

Hertil kan sættes fire flueben, for der er tale om fire konstateringer af let verificerbare kendsgerninger, men generaliserende dæmonisering, der sætter lighedstegn mellem islam og islamistisk ekstremisme?

Er den generaliserende dæmonisering synlig efter tre minutter og 24 sekunder og 43 sekunder frem?
Eller var den ”forventede generaliserende dæmonisering” blot en tvangstanke?

Rune har i hvert fald gennemskuet denne propagandafilm, der:

i virkeligheden påstår, at alle muslimer lige netop er, som de yderligtgående islamister selv er: indoktrinerende og totalitære

I virkeligheden… Javel, men hvor i filmen lanceres så denne virkelige påstand?
Jo altså… den er selvfølgelig underforstået:

Filmens omdrejningspunkt er naturligvis nogle hårrejsende Koranciater (revet ud af deres tekstuelle sammenhæng) og aktuelle udtalelser fra diverse antivestlige islamister, som skal vise, at alle muslimer bogstaveligt talt er en tikkende bombe

Som skal vise… Jeg kan ikke ud af ”hårrejsende Koranciater” og ”aktuelle udtalelser fra diverse antivestlige islamister” konkludere at ”alle muslimer bogstaveligt talt er en tikkende bombe”, men måske er Rune bare meget mere modtagelig overfor Geert Wilders tankegang end jeg er?

Alt dette dæmoniserings-pladder er selvfølgelig hamrende uaktuelt, så jeg spoler lige frem til følgende citat fra samme anmeldelse:

Wilders selv er alt for forblændet af sit islam-had og sine egne politiske ambitioner til overhovedet at kunne se parallellerne, men hans kortfilm er lige så fordummende i sine generaliseringer, og lige så hadefuld og had-fremprovokerende i sin dæmonisering.

Og til følgende:

Til gengæld er det temmelig absurd, når f.eks. Danmarks Radio ikke vil vise klip fra filmen, mens man for få år siden svælgede i Ayan Hirsi Alis endnu mere hadefulde og direkte vulgære propagandafilm, Submission.

Disse citater er nemlig logisk koblet til følgende aktuelle citat:

Til tider kan jeg måske godt komme i tvivl og undre mig over, hvilket mentalt univers der har affødt denne ømskindede tendens til at se had alle vegne, hvor der er kritik.

Og fra samme blogindlæg:

hvilket selvretfærdigt og behændigt martyrium er det ikke, at enhver kritiker af partiet selvfølgelig må være besat af had? Det gør jo kritikken så bekvemt irrationel, og så er I lykkeligt fri for at forholde jer til substansen.

Rune synes at være blevet klogere, og det er mere tiltrængt end forventeligt, for han har selv haft en ”tendens til at se had alle vegne”, f.eks. her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her. Og her.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.