I jo højere grad, danskerne bliver kendt for en rå rendestensretorik og generel diskriminationspolitik over for ‘fremmede’, desto mere modvilje breder sig naturligvis blandt udlændinge.

31. marts 2011

Overskriften generalisering er ikke et ordret citat fra Rune Engelbreth Larsens blog på politiken.dk, for Rune formulerede sig faktisk således:

I jo højere grad, landet bliver kendt for en rå rendestensretorik og generel diskriminationspolitik over for ‘fremmede’, desto mere modvilje breder sig naturligvis i udlandet.

Det er selvfølgelig ikke landets bøgeskove, som ”bliver kendt for en rå rendestensretorik”, men landets indbyggere, og det rykker Runes retoriske kosmetik ikke en bjælde ved.
Hans forblommede formulering er præcis lige så generaliserende som min overskrift.

Og ikke nok med at Rune generaliserer udlændinge, han generaliserer dem som nogle, der generaliserer danskere, som nogle med ”en rå rendestensretorik”.

Og hvad gør så – ifølge Rune – danskernes retorik til en ”rå rendestensretorik”?
Deres generaliseringer selvfølgelig:

Dæmoniserende generaliseringer, der skærer en hel befolkningsgruppe over én kam, er som regel enten udtryk for dumhed eller bevidst propaganda, der skal fremme en særlig politisk marginalisering, hvis ikke ligefrem eksklusion af den pågældende gruppe.

Den, der påstår, at f.eks. danskerne, israelerne, buddhisterne, amerikanerne, eskimoerne eller araberne er racister, fascister, sjakaler, blodtørstige, dumme eller hadefulde osv. osv. har effektivt demonstreret, at vedkommende er blottet for et minimum af begavelse eller blot anstrenger sig for at stigmatisere en hel gruppe mennesker uden sagligt belæg, men med et politisk formål for øje.

Jeg har ikke svært ved at opfatte Runes påstand, om at udlændinge nærer en modvilje mod danskere, både som et ”udtryk for dumhed” og ”bevidst propaganda”, og det skal nok passe, at hans hensigt med generaliseringen er ”en særlig politisk marginalisering, hvis ikke ligefrem eksklusion”, dog ikke af ”den pågældende gruppe”.

Jeg vil ikke gå så langt som at sige, at Rune, med sin generalisering, effektivt har demonstreret, at han er ”blottet for et minimum af begavelse”, blot at han effektivt har demonstreret, at hans begavelse heller ikke udtrykker noget maksimum. Det skal dog nok passe, at hans generalisering af udlændinge har et ”politisk formål for øje”, og hvad angår ”sagligt belæg”, så udgøres Runes “belæg” af følgende:

Danmarks position målt på parametre som ‘kulturel åbenhed’ og ‘image i udlandet’ er alarmerende ringe ifølge en globaliseringsredegørelse fra Dansk Industri.

Herefter følger en generalisering, ikke af en befolkningsgruppe, men af integrationsministeren:

Søren Pind er ikke anfægtet af fakta – han henviser til, at antallet af opholdstilladelser til højtuddannede og studerende er steget siden 2001.

Personligt har jeg lettere ved at forbinde ”fakta” med ”antallet af opholdstilladelser til højtuddannede og studerende” end med ”en globaliseringsredegørelse fra Dansk Industri”, og under alle omstændigheder, så hviler Runes generalisering af Søren Pinds forhold til fakta på et meget spinkelt grundlag.

Rune nedtoner i øvrigt straks integrationsministerens betydning, for det er ikke Pinds retorik som:

skaber et negativt omdømme i udlandet – det er de negative generaliseringer af udlændinge, indvandrere og muslimer

Så hælder jeg sgu mere til den teori, at danskernes negative omdømme i udlandet er en konsekvens af negative generaliseringer af danskere.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.

Reklamer

Sjællændere springer hospitalskøen over

28. marts 2011

Den generaliserende overskrift er hugget fra politiken.dk, og brødteksten uddyber:

I hovedstadsområdet bliver op mod hver femte patient behandlet på privathospital, når den er gal med for eksempel knæ eller albue. Dermed skiller regionen sig ud fra resten af landet, hvor langt færre kan springe ventelisterne over.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Det er allerede nogle år siden at forskerne konkluderede at danskerne er nyhedsjunkier

26. marts 2011

Overskriften er citat af Jes Stein Pedersen, fra indledningen til seneste udsendelse fra Deadline 2. sektion.

Jes Stein Pedersen generaliserer forskerne, som angiveligt generaliserer danskerne, og fortsætter:

Nu slår en ny bog fast, at der er foruroligende tegn på afhængighed af mobiltelefoner og mange andre former for mobilitet generelt i samfundet

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Kvinder på flugt er jaget vildt

22. marts 2011

Overskriften er hugget fra Ekstra Bladet, hvor underrubrikken er lige så generaliserende:

Kvinder, der flygter ud af krigshærgede Libyen, voldtages og mishandles

Og en lille smagsprøve på brødteksten:

Soldater, oprørere, grænsevagter, politi og andre flygtninge har få skrupler i forhold til at voldtage piger og kvinder på flugt

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Men jeg tror også at det er sandt at danskerne generelt er et mere pragmatisk, skeptisk, ironisk folkefærd end svenskerne

19. marts 2011

Sagt af Mikael Jalving knap 10 minutter inde i den video fra Trykkefrihedsselskabets debatmøde, som Snaphanen har uploadet.

Og Mikael Jalving fortsatte sætningen:

– hvis vi skal generalisere, og det skal vi jo for pokker, hvis vi skal sige noget generelt om sagerne her i aften.

Pudsigt nok, så bliver man sjældent kritiseret for at generalisere, når man udtrykkeligt gør opmærksom på at man udtaler sig “generelt”.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Akademikere skoser Vækstforum

16. marts 2011

Den generaliserende overskrift er fundet på Jyllands-Posten, som fortsætter:

Der er for meget klassisk industritænkning og for få visioner om den forskning og uddannelse, som, alle ellers er enige om, skal trække Danmark ud af hængedyndet

Som alle er enige om, så fremmer overdrivelse forståelsen.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.


Mænd har en lavere moral

5. marts 2011

Overskriftens generalisering er fra damebladet Alive.dk, og sætter Ole Birk Olesens forsinkede kvaler lidt i relief.

Og i øvrigt voldtager muslimer deres egne børn.