Logik for burhøns

14. juli 2010

Siden Aristoteles har logiske prædikater (her ser jeg bort fra fuzzy logic) været kvantificeret alment eller partielt, og begge kvantorer kan være negerede, hvilket efterlader 4 grundlæggende udsagn:

 1. Alle S er P
 2. Nogle S er P
 3. Alle S er ikke P
 4. Nogle S er ikke P

Eller lidt mindre formelt:

 1. Alle muslimer er voldelige
 2. Nogle muslimer er voldelige
 3. Ingen muslimer er voldelige
 4. Nogle muslimer er ikke voldelige

Det er absurd at påstå at alle muslimer er voldelige, eller at ingen muslimer er voldelige.
Det er banalt at påstå at nogle muslimer er voldelige, eller at nogle muslimer ikke er voldelige.
Relevant kommunikation handler derfor oftere om generelle tendenser, f.eks. at muslimer (statisk set) er voldelige.

Hvis man vil sabotere et sådant budskab, er det oplagt at tolke det alment (kategorisk), og tilbagevise udsagnet med, at nogle (ét enkeltstående tilfælde er rigeligt) muslimer ikke er voldelige.

En anden måde at sabotere budskabet, er at tolke ordet ”kun” ind i det, så kun muslimer er voldelige.
Reelt vendes der således rundt på subjekt og prædikat, så alle P nu er S, hvorefter udsagnet kan tilbagevises med et enkeltstående voldeligt tilfælde af ikke-muslimsk observans.

Sabotagen kan udføres så sublimt, at ”offeret” ikke engang opdager det, f.eks. her, hvor William får saboteret Ullas budskab med sin henkastede banalitet.

Djævelens advokat argumenterer lodret imod – Ulla – ikke på tværs med irrelevante banaliteter.

Reklamer

De bebrejder den synske blæksprutte for det tyske nederlag og kræver ham nu stegt på grillen

10. juli 2010

Blæksprutten Paul har ”ifølge diverse medier” – hævder Politiken – ”antændt det tyske folks had”.

Agurketiden er over os.


Persere giftede sig med deres mødre

9. juli 2010

Den generaliserende overskrift er hugget fra videnskab.dk, som citerer ægyptologen Paul John Frandsen for at:

Et ægteskab mellem en mor og en søn er mere frelsebringende end et ægteskab mellem en far og en datter. Og begge typer er mere frelsebringende end et ægteskab mellem bror og søster


Klimaforskere frifindes

8. juli 2010

Den generaliserende overskrift er hugget fra Berlingske, hvor Michael Bjerre igen er på spil.

Den uafhængige undersøgelsesgruppe, Climate Change Email Review, blev nedsat af universitetet efter tyveriet af de mange e-mails og den megen ballade om universitets forskning. Klimaskeptikere angreb universitetet for at manipulere for at nå frem til deres resultater.

Den, der betaler musikken, bestemmer også, hvad der skal spilles, så når University of East Anglia nedsætter en undersøgelsesgruppe, til at undersøge University of East Anglia, er denne undersøgelsesgruppe ikke ligefrem uafhængig, og ”tyveriet” er ikke et tyveri, de offentliggjorte e-mails er muligvis hackede, muligvis lækkede af en såkaldt whistleblower.
Endelig gik klimaskeptikere ikke til ”angreb” på universitetet.

Artiklen er god for følgende journalistiske kvantespring:

 1. Professor Jones er en nøgleperson for den videnskab, der har fastslået, at klimaforandringerne er menneskeskabte.
 2. Den nye undersøgelse finder intet i de mange e-mails, som kan underminere budskabet i FNs Klimapanels rapporter om, at der sker menneskeskabte klimaforandringer.
 3. De hollandske eksperter fandt »ingen fejl«, der underminerer klima-panelets hovedkonklusion om, at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Første citat gør alle klimaforandringer menneskeskabte, mens andet citat blot gør nogle af dem menneskeskabte, og tredje citat gør alle klimaforandringer menneskeskabte igen.
Hvis Michael Bjerre ikke omtalte alle, men blot visse klimaforandringer, dvs. generaliserede ud fra dem, så måtte han specificere – eller i mindste bare antyde – hvilke klimaforandringer, det drejede sig om.

Tillidsvækkende journalistik?

Selvfølgelig forekommer der menneskeskabte klimaforandringer f.eks. som følge af urbanisering, men hvad den såkaldt ”globale opvarmning” angår, kunne end ikke Phil Jones drømme om at afskrive alle faktorer, der ikke er menneskeskabte.

Artiklen byder også læserne på to mellemrubrikker:

 1. Forsker traumatiseret
 2. Ingen tvivl om redelighed

Artiklen er ikke en artikel, den er en prædiken…


Regionen frygter, at efterårshøsten vil slå fejl igen

7. juli 2010

Den generaliserende overskrift stammer fra billedteksten til en artikel på Berlingske.

Artiklen handler om en undersøgelse af FNs klima-rapport op til klimatopmødet i København. Undersøgelsen blev iværksat af den hollandske regering efter kritik af FNs klimapanel, og undersøgelsen konkluderer at rapporten på flere punkter er faktuelt forkert og virker ”unødigt opskræmmende”.

Et relevant billede til artiklen havde fremvist deltagere af FNs klimapanel, af den hollandske regering, eller af de ”hollandske eksperter”, der undersøgte FNs klima-rapport, men de er mindre journalistisk sexede end et billede af en ”død ko” der ”ligger på den golde jord i det nordlige Niger i Afrikas Sahelbælte.” Billedet kan måske bedst beskrives som ”unødigt opskræmmende”, men virker i hvert fald irrelevant.
Anden del af billedteksten, at: ”Regionen frygter, at efterårshøsten vil slå fejl igen”, er – forstået således, at “regionen” læses som regionens menneskelige beboere – utvivlsomt sandt, dog skyldes denne frygt ikke klimaændringer, men tværtimod at klimaet forbliver det sædvanlige.

Berlingske valgte følgende blege overskrift til deres artikel:

FN-klimarapport var »ensidig«

Javel… men hvilken side er det så, at FN-klimarapport hælder til?
Til den eskatologiske.
Yep! Et institutionaliseret, skattefinansieret og globaliseret massehysteri af nærmest religiøst tilsnit.