Tredje kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere

Dan Turèll berettede engang – frit efter hukommelsen – til en jeg kender:

Hvis 15 mennesker går forbi, og ser mig med den her øl, så har jeg drukket en halv kasse

Selv om Onkel Danny generelt var en afholdt herre på Vesterbro, kunne han godt være emne for sladder, og antallet af sladrehanke betød utvivlsomt noget for indholdet af deres sladder.

Kildekritik indebærer at man er opmærksom på hvorvidt den, der gengiver en anden persons udsagn, evt. er positivt eller negativt forhåndsindtaget overfor den anden.

Hvis a gengiver b’s gengivelse af c’s gengivelse af hvad d har sagt, og hvis a, b og c alle er positivt forhåndsindtaget overfor d, er det ikke usandsynligt, at det som d har sagt, trinvist gengives mindre og mindre og mindre usympatisk.

Profeten Muhammeds ord og gerninger kan f.eks. tænkes gengivet således af rettroende muslimer.

Hvis a gengiver b’s gengivelse af c’s gengivelse af hvad d har sagt, og hvis a, b og c alle er negativt forhåndsindtaget overfor d, er det ikke usandsynligt, at det som d har sagt, trinvist gengives mindre og mindre og mindre sympatisk.

Nok om fjer der bliver til fem høns, og videre til tredje afsnit af projekt gutmensch, hvor det bl.a. er Williams kritik af ”Gutmensch Katrine Winkel Holm”, der bliver analyseret kritisk.

William:

Hvad er Trykkefrihedsselskabet gode til?

Trykkefrihedsselskabet har været i vælten på det seneste. Deres formand Lars Hedegaard har meldt ud at muslimer er forpligtet til at begå gruppevoldtægt, og muslimske piger konstant bliver voldtaget af fædre, onkler m.m. Disse visdomsord kan du opleve via Snaphanen, eller (i koncentreret form) i starten af dette YouTube-klip. Så langt, så latterligt…

Kritikken er jo den selvsamme, som den der fremførtes i første analyse, og hvorom jeg konkludere at kritikken var vildledende.

Been there, done that…

Og så alligevel ikke, for hvor jeg tidligere måtte konsultere Rune Engelbreth Larsens citatsamling, kan jeg denne gang følge et link til et YouTube-klip, der stadig kan afspilles og som bekræfter Williams gengivelse.

Lars Hedegaard hævdede faktisk at islam forpligter muslimer til at voldtage vantro!!

Islam tillader voldtægt af vantro, og Muhammed praktiserede selv denne ret, men en islamisk pligt er det bare ikke, så det kan undre mig at Rune Engelbreth Larsen ikke medtog netop den del i sin citation af Lars Hedegaard.

Ingen har – mig bekendt – tidligere kritiseret Lars Hedegaard for at gøre denne ret til en pligt, heller ikke William, som stadig ikke har argumenteret for, hvad det skulle være kritisabelt ved Lars Hedegaards udsagn.

Never the less – I stand corrected.

Første kritiske analyse vil naturligvis blive opdateret.

William:

Søren Pind, Naser Khader og Katrine Lilleør trak sig hurtigt fra ethvert samarbejde med foreningen. Sidtsnævnte fik følgende mopsede salut med på vejen fra selskabets næstformand Gutmensch Katrine Winkel Holm: Så vigtigt var forsvaret for ytringsfriheden altså heller ikke for dig. Det burde jeg vist i grunden ikke overraske mig.

Intet nyt under solen, bortset fra at Katrine Winkel Holm denne gang vedhæftes prædikatet ”Gutmensch”, og at hendes kritik af Katrine Lilleør beskrives som den ”mopsede salut”.

William giver ingen argumenter for sine prædikater.

13. Konklusion: Williams kritik er uargumenteret.

William:

Der er mange ting galt med Trykkefrihedsselskabet

Jeg nævner i flæng:

Underminering af demokratiet og trykkefriheden:

Her bliver Williams kritik pludselig overordentlig specifikt formuleret, men er den begrundet?

Ordene: ”Støtte til idéen om myndighedsudøvende institutioner uden demokratisk mandat”, er min gengivelse af Williams gengivelse af Ole Birk Olesens gengivelse af, hvad Lars Hedegaard har formuleret på et andet sprog.

Williams gengivelse har karakter af overskrift, men er ikke en ordret gengivelse af den overskrift, som Ole Birk Olesen gav sin gengivelse:

Lars Hedegaard opfordrede til “parallelle institutioner” i tale

Længere nede står – med småt – bl.a. skrevet:

Hvilke metoder, der præcist skal bruges af disse parallelle institutioner, fortalte Lars Hedegaard ikke i talen, men han løftede sløret, da han uddybende oplyste, at metoderne kan læres af modstandsbevægelserne i de lande, som var besat af Nazityskland under Anden Verdenskrig.

En besættelse, parallel med Anden Verdenskrigs, ”may necessitate the creation of parallel institutions”, som Lars Hedegaard selv formulerede sin ”opfordring”.

At modarbejde en besættelsesmagt, evt. med ”parallelle institutioner”, er ikke at underminere demokratiet.

14. Konklusion: Williams kritik er en blanding løgn og løse rygter.

William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for at udgive en bog, der ikke opfordrer til ulovligheder af nogen art, men som indeholder det politiske og – mener William – ukorrekte budskab, at politikere/bureaukrater i EU bistår islams fremmarch i Europa.

15. Konklusion: Williams kritik er en undsigelse af trykkefriheden.

William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for at støtte statslig favorisering af medier, som lever op til Trykkefrihedsselskabets snævre definition af politisk korrekthed, men går man Williams dokumentation efter, via et inkonklusivt og mistænkeliggørende indlæg af William, så viser det sig at Uwe Max Jensen har – og det er faktisk kritisabelt – udtrykt modvilje mod, at et statsstøttet medie giver spalteplads til ”homofobi”.

Sandheden er:

 1. At Uwe Max Jensen ekskluderede ”homofobi” fra at være udtryk for ”politisk korrekthed”.

Løgnene er:

 1. At Uwe Max Jensen er Trykkefrihedsselskabet, eller taler på selskabets vegne.
 2. At udsagnet støtter statslig favorisering af medier.

16. Konklusion: Williams kritik er en kerne af sandhed, pakket ind i to løgne.

William:

Selskabets kultur:

 • Selskabet tager del i den ubehagelig tendens til at gøre kritik af Trykkefrihedsselskabet (eller andre Islam-kritikere) til et spørgsmål om afsenderens forhold til ytringsfrihed eller Islam-kritik. Denne tendes til at udstøde de “politisk ukorrekte” eksemplificeres glimrende af det overstående Katrine Winkel Holm-citat, eller medlemmet Eva Selsings offer-fetichistiske åbningslinie i dette indlæg.
 • Dobbeltmoral, og dobbeltmoral igen

William kritiserer Trykkefrihedsselskabet (og danskere generelt) for – på skrømt – at møde kritik af islam-kritikere (herunder Trykkefrihedsselskabet) med tvivl angående kritikernes forhold til ytringsfrihed, og således udstøde de “politisk ukorrekte”.

Som dokumentation, eksemplificerer William med to citater.

 1. Det snart gammelkendte citat af Katrine Winkel Holm
 2. Eva Selsings ”offer-fetichistiske åbningslinie”:

Citatet af Katrine Winkel Holm dokumenterer, at hun betvivler Katrine Lilleørs vægtning af ytringsfriheden, men sandsynliggør ikke at tvivlen er på skrømt, og det var faktisk Katrine Lilleør, der valgte at ”udstøde” deres private mail-korrespondance i det offentlige rum, så alle kunne se at hun – dyb indånding – var blevet kritiseret.

17. Konklusion: Williams kritik er udokumenteret og ansvarsforskydende.

Eva Selsings åbningslinie var:

Der er gået sport i at hetze islamkritikere.

Mine læsere skal imidlertid ikke snydes for Eva Selsings fortsættelse:

I den hjemlige debat om islam er det efterhånden mere reglen end undtagelsen, at de enkelte debattører giver sig af med personangreb i stedet for at dykke ned i den substantielle del af diskussionen – nemlig hvordan og i hvilket omfang den muslimske indvandring påvirker vores samfund. Islamkritikernes egne kritikere enten ikke evner, formår eller ønsker at tage denne diskussion.

Udsagnet: ”Der er gået sport i at hetze islamkritikere”, dokumenterer ikke nogen generel tendens, ikke engang blandt medlemmer af Trykkefrihedsselskabet, til at udstøde de “politisk ukorrekte”, uanset hvordan William vender og drejer begrebet: politisk korrekthed.

18. Konklusion: Williams kritik er et substansløst personangreb.

William kritiserer – med henvisning til et af sine egne indlæg – Trykkefrihedsselskabet for dobbeltmoral.

I dette lange indlæg, tager William Trykkefrihedsselskabet til indtægt for:

 1. At Mikael Jalving, på sin egen JP-blog, har argumenteret imod at diskriminere sportsudøvere på grund af deres seksualitet
 2. At deltagerne (fraregnet bl.a. Knud Larsen) ved et åbent arrangement har modtaget Geert Wilders med stående ovation

Den dobbeltmoral – som William altså tilskriver Trykkefrihedsselskabet – forklarer William således:

Wilders og de truede homoer har en lang række ting til fælles:

 • De er ofre for Islam (Wilders dog kun i relativt ringe grad).
 • De udfordrer Islam (Wilders dog kun i relativt ringe grad).
 • De er truede på livet (Wilders dog kun i relativt ringe grad).
 • De udviser stort mod (Wilders dog kun i relativt ringe grad).

En oplagt forskel mellem Geert Wilders og de truede homoer (der udgjorde 85 af de 4300 sportstrænede homoer) er at Geert Wilders er truet på grund af sine ytringer, mens de truede homoer er truet på grund af deres seksualitet.

19. Konklusion: Williams kritik er ansvarsforskydende og irrationel.

William kritiserer – igen med henvisning til et af sine egne indlæg – igen Trykkefrihedsselskabet for dobbeltmoral.

Igen er det Uwe Max Jensen, som William forveksler med Trykkefrihedsselskabet, og denne gang består dobbeltmoralen i, at Uwe Max Jensen, der har fået ”en bøde på 1000 kroner” for pisse på en gavl, og er blevet truet med en ”politianmeldelse”, kritiserer kommunalt støttede dødstrusler mod en folkevalgt politiker.

Williams konklusion: ”Uwe Max Jensen er en hykler!” gør dødstrusler ækvivalente med det, at pisse på en gavl.

20. Konklusion: Williams kritik er ansvarsforskydende og helt ude af proportioner.

William:

…og sidst, men ikke mindst:

William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for plagiat, men i virkeligheden er der – og det indrømmer William andetsteds – slet ikke tale om plagiat.

Plagiat, det er til gengæld det her:
http://www.information.dk/192385#comment-135682
og det her:
http://bohemianrhapsody.dk/2009/06/04/proudhon-revival-2009/#comment-19599
Plagieret fra tankeforbrydelse.dk (Anstændighed).

Tankeforbrydelse.dk var ment som inspiration til selvstændig tankevirksomhed, men hvis Williams ukritiske adoption af min definition, erstattede den ukritiske adoption af en ringere definition, har min hjemmeside alligevel tjent et godt formål, og så er dette plagiat – i sig selv – helt OK med mig, men…

21. Konklusion: Williams kritik er falsk og hyklerisk.

William:

Nårh ja, og hva’ så…?

Hver eneste forening, hver eneste parti, hver eneste individ… Når der skal vejes, så havner der lodder i begge vægtskåle. Der er mange ting galt med Trykkefrihedsselskabet, men før vi erklærer at de vejer for lidt, så bør vi spørge os selv, hvad der trækker op ved Trykkefrihedsselskabet? Hvad kan vi sige i forlængelse af at vi har sagt “…på den anden side set”?

Eller for at skære det helt ud i pap: Hvorfor støtte op om Trykkefrihedsselskabet?

Det spørgsmål håber jeg at mine læsere kan hjælpe med at få besvaret i kommentatorsporet (smid gerne et link eller tre, hvis argumentationen er kompetent fremført andetsteds).

William kritiserer implicit Trykkefrihedsselskabet for ikke at være gode til noget overhovedet, men skyder bevisbyrden fra sig.

22. Konklusion: Williams kritik er ansvarsforskydende og uden substans.

Dette var så tredje kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere, hvori jeg identificerede 10 kritikpunkter, hvorom jeg kunne konkludere følgende:

 1. Williams kritik er uargumenteret.
 2. Williams kritik er en blanding løgn og løse rygter.
 3. Williams kritik er en undsigelse af trykkefriheden.
 4. Williams kritik er en kerne af sandhed, pakket ind i to løgne.
 5. Williams kritik er udokumenteret og ansvarsforskydende.
 6. Williams kritik er et substansløst personangreb.
 7. Williams kritik er ansvarsforskydende og irrationel.
 8. Williams kritik er ansvarsforskydende og helt ude af proportioner.
 9. Williams kritik er falsk og hyklerisk.
 10. Williams kritik er ansvarsforskydende og uden substans.

Første analyse
Anden analyse

Fjerde analyse

Første generalisering
Anden generalisering
Tredje generalisering

Reklamer

23 Responses to Tredje kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere

 1. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Ordene: ”Støtte til idéen om myndighedsudøvende institutioner uden demokratisk mandat”, er min gengivelse af Williams gengivelse af Ole Birk Olesens gengivelse af, hvad Lars Hedegaard har formuleret på et andet sprog. Williams gengivelse har karakter af overskrift, men er ikke en ordret gengivelse af den overskrift, som Ole Birk Olesen gav sin gengivelse.

  WJ: Jeg har henvist til den tale før den omtalte artikel fra OBO’ens side, se bl.a. her og her. Jeg har oprindeligt historien fra Lars Pilegaards først hedengangne, og siden genfødte med hukommelsestab, blog, hvor jeg diskuterede talen med ham, og bl.a. anlagde flere af de samme vinkler, som du selv inddrager. Det er altså en gammelkendt kritik, som bruges på et nyt link.

  Sebastian: William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for at udgive en bog, der ikke opfordrer til ulovligheder af nogen art… Williams kritik er en undsigelse af trykkefriheden.

  WJ: Sebastian kritiserer William for at udgive en blog, der ikke opfordrer til ulovligheder af nogen art… Sebastians kritik er en undsigelse af trykkefriheden.

  Sebastian: William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for at udgive en bog, der ikke opfordrer til ulovligheder af nogen art, men som indeholder det politiske og – mener William – ukorrekte budskab, at politikere/bureaukrater i EU bistår islams fremmarch i Europa.

  WJ: Det er ikke det jeg kritiserer bogen for, jf. min anmeldelse:

  HALFWAY THROUGH THE BOOK BAWER FILES FOR A DIVORCE FROM REALITY

  I am going to illustrate this admittedly harsh accusation with two statements from Bawer, which either indicates that a) Europeans are victims of a conspiracy approximately as plausible as ‘The Holocaust Hoax’-theories, b) Bawer is a cuckoo. I wish I could encourage you to judge for yourself, but that would involve buying the book, so you’ll have to make do with my judgement.

  Bruce Bawer devotes a section in the chapter called ‘9/11 and after’ to a conspiracy theory promoted by Bat Ye’or in her book Eurabia. (Before I go any further, I have to say this: Bat Ye’or needs to marry the film director Michael Mann and take his last name). That brings us to statement no. 1:

  Statement no. 1: ‘…she warned that not only is Europe on its way to becoming a colony of the Muslim world, but that this is the result of European design, not neglect. … Europes failure to integrate [Arab Immigrants] have been intentional.’

  Basically ‘The Protocols Of The Elders Of Bruxelles’ goes on to state that there is conspiracy amongst high-level European politicians aiming to flood Europe with Muslims. The long-term aim of this conspiracy is to turn Europe into a Muslim colony.

  This theory obviously raises a whole bunch of questions:

  A large section of Europe’s democratically elected officials would have to be ‘in on it’, yet not a single whistle-blower in all these years?

  We have something called ‘elections’ in Europe, where the people choose our representatives. How do you make sure that a sufficient amount of people who are ‘in on it’ will be in positions of power?

  And most importantly: Why the fuck would non-Muslims want to make Europe a Muslim colony?

  Citat slut.

  Sebastian: I dette lange indlæg, tager William Trykkefrihedsselskabet til indtægt for: 1. At Mikael Jalving, på sin egen JP-blog, har argumenteret imod at diskriminere sportsudøvere på grund af deres seksualitet

  WJ: Sebastian specificerer ikke hvilket indlæg han bruger som kilde, men det gør jeg: http://bohemianrhapsody.dk/2009/06/17/www-william-wilders-og-world-outgames/

  Sebastian: ”Uwe Max Jensen er en hykler!” gør dødstrusler ækvivalente med det, at pisse på en gavl.

  WJ: Sebastian specificerer ikke hvilket indlæg han bruger som kilde, men det gør jeg: http://bohemianrhapsody.dk/2009/07/15/uwe-max-jensen-burde-da-v%C3%A6re-den-sidste/

  Sebastian: William kritiserer Trykkefrihedsselskabet for plagiat, men i virkeligheden er der – og det indrømmer William andetsteds – slet ikke tale om plagiat.

  WJ: Jeg skriver “Groft plagiat (…eller sådan nogen ting)”. En hurtig søgning på “eller sådan nogen ting” vil fortælle dig, at “eller sådan nogen ting” bruges som et ækvivalent til P.S. Joke.

  Du burde da vide om mig, at jeg er fildeler og at min blog er offentliggjort på en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Denmark License.

  Lidt mere generelt:

  Uwe Max Jensen og Katrine Winkel Holm kritiseres ikke for deres Islam-kritik, lige som jeg ikke kritiserede Ole Hyltoft for hans Islam-kritik. Jeg har faktisk aldrig læst et stykke Islam-kritik fra de to herrer, og kun skimmet overfladisk Islam-kritik fra Winkel Holms pen. Jeg synes, at det er en pointe, som er opmærksomhed værd, at du i vidt omfang kritiserer min kritik af Islam-kritikeres ikke-Islam-kritiske virke, fremfor min kritik af Islam-kritikeres Islam-kritik.

  Når forarbejdet er overstået, og du begynder at blogge om mønstre i min blog-aktivitet, så vender jeg tilbage med mere udførlige kommentarer.

  Jeg håber, at du accepterer at jeg kun tillader et linkback pr. skrevet blog-indlæg. Hvis du vil sige noget specifikt i en af mine tråde, så er du altid hjerteligt velkommen til at skrive der, men 6 linkbacks af gangen… Der stiger jeg af. Jeg håber, at det er cool.

 2. Sebastian siger:

  Sebastian kritiserer William for at udgive en blog

  Hvor?

  Det er ikke det jeg kritiserer bogen for, jf. min anmeldelse:

  Det er heller ikke din anmeldelse jeg der kritiserer.

  Jeg håber, at du accepterer at jeg kun tillader et linkback pr. skrevet blog-indlæg. Hvis du vil sige noget specifikt i en af mine tråde, så er du altid hjerteligt velkommen til at skrive der, men 6 linkbacks af gangen… Der stiger jeg af. Jeg håber, at det er cool.

  Cool med mig, men det er ikke cool, at du samtidig kritiserer mig for at henvise for lidt.

  Sebastian specificerer ikke hvilket indlæg han bruger

  Sebastian specificerer ikke hvilket indlæg han bruger

 3. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du spørger: Hvor?

  WJ: Point taken!

  M.h.t. bogen; jeg kritiserer på intet tidspunkt, at bogen er udgivet, men blot at Trykkefrihedsselskabet har tilvalgt at være dem der gør det.

  Jeg kunne godt tænke mig at høre dine argumenter for at kalde det “en undsigelse af trykkefriheden”. Det er et udsagn, som du ikke argumenterer for. What can be asserted without argument can also be dismissed without argument.

  Sebastian: …det er ikke cool, at du samtidig kritiserer mig for at henvise for lidt.

  WJ: Jeg kritiserer dig ikke for at henvise for lidt. Jeg kritiserer dig for ikke at være specifik nok i dine henvisninger jf. ordlyden i de to citater du fremdrager.

  Jeg mener ikke, at det fremgår tydeligt af dit indlæg, hvilken del af din kritik, som vedrører hvilke blog-indlæg fra min side. Jeg mener, at jeg vil fremstå bedre, hvis læserne hurtigt kan springe fra din udlægning og direkte til det originale blogindlæg.

 4. Sebastian siger:

  M.h.t. bogen; jeg kritiserer på intet tidspunkt, at bogen er udgivet, men blot at Trykkefrihedsselskabet har tilvalgt at være dem der gør det.

  Kan du citere dig selv for nogen anden begrundelse af din kritik, end at bogen aldrig burde være udgivet?

  Jeg kritiserer dig ikke for at henvise for lidt. Jeg kritiserer dig for ikke at være specifik nok i dine henvisninger

  Vås!
  I så fald havde du nemlig påpeget hvilke af mine henvisninger, som ikke var specifikke nok.

 5. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du spørger: Kan du citere dig selv for nogen anden begrundelse af din kritik, end at bogen aldrig burde være udgivet?

  WJ: Kan du citere mig for den begrundelse af min kritik at bogen aldrig burde være udgivet?

  Jeg har intet problem med at bogen er blevet udgivet. Enhver idiot som kan konvertere til pdf-format, og uploade til isohunt kan udgive en bog, og fred, frihed og lykke være med det. Men det er ikke alle bøger, som er af så høj kvalitet, at de fortjener at blive promoveret og “blåstemplet” igennem udgivelse hos et velanset forlag.

  Sebastian: I så fald havde du nemlig påpeget hvilke af mine henvisninger, som ikke var specifikke nok.

  WJ: Ingen af dine henvisninger er specifikke nok. Prøv at se på de 2 seneste indlæg på min blog. Linket er placeret i overskriften på den artikel, som jeg skal lige til at kommentere.

  I et enkelte ekstremt tilfælde, så linker du til et blog-indlæg, kommenterer tre andre historier, og kommenterer så endelig linket, som indeholder en hykleri-anklage mod Uwe Max Jensen. Der synes jeg at linket burde være rykket tættere på din udlægning af mit blog-indlæg. En stærk kritik står stærkere, når den tør stå ved siden af de kritiserede. En svag kritik falder igennem, når den tør stå ved siden af de kritiserede.

  Tillad mig iøvrigt at foreslå, at du laver en indholdsfortegnelse til dit igangværende projekt. En overskrift, et link og 2-3 linier om det konkrete indhold, lidt ala indholdsfortegnelsen til Koran Bloggen. Det gør det nemmere at finde rundt i dit projekt, og det vil du, jeg og dine læsere have stor gavn af, når projektet skrider længere frem og indeholder et umiddelbart uhåndterligt antal indlæg. Som erfaren projekt-blogger, så ved jeg at en indholdsfortegnelse både hjælper mig selv med overblikket, og er populær med projektets læsere.

 6. Sebastian siger:

  Kan du citere mig for den begrundelse af min kritik at bogen aldrig burde være udgivet?

  Der er mange ting galt med Trykkefrihedsselskabet

  Jeg nævner i flæng:

  (…)

  Udgivelse af konspirationsteoretiske værker, som lader læseren vide at de demokratisk valgte instituioner ikke er de reele magthavere

  Men det er ikke alle bøger, som er af så høj kvalitet, at de fortjener at blive promoveret og “blåstemplet” igennem udgivelse hos et velanset forlag.

  Var det bogens litterære eller politiske ”kvalitet”, som ikke faldt i din smag, og som Trykkefrihedsselskabet derfor ikke burde have ”blåstemplet”?

  Prøv at se på de 2 seneste indlæg på min blog. Linket er placeret i overskriften på den artikel, som jeg skal lige til at kommentere.

  Der var 23 links i tredje kritiske analyse.

  Ingen af dine henvisninger er specifikke nok.

  Jeg har ellers bestræbt mig på at placere flest mulig henvisninger, præcis som du selv havde placeret dem i dit eget indlæg.

 7. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du spørger: Var det bogens litterære eller politiske ”kvalitet”, som ikke faldt i din smag, og som Trykkefrihedsselskabet derfor ikke burde have ”blåstemplet”?

  WJ: Det var bogens samfundsfaglige kvalitet, som ikke faldt i min smag. Den opfandt selvopfundne fakta, og fremførte fantastiske konspirationsteorier. Min anmeldelse er iøvrigt et eksempel på at jeg kritiserer en Islam-kritiker for hans Islam-relaterede virke, så det ville passe fint med dit projekt at analysere anmeldelsen.

  Sebastian: Jeg har ellers bestræbt mig på at placere flest mulig henvisninger, præcis som du selv havde placeret dem i dit eget indlæg.

  WJ: Men jeg placerede de links, som en henvisning til mere information, og gik derefter videre. Du placerer de links, går videre, og vender så tilbage. Der foreslår jeg, at du placerer de links op og ned af den passage, hvor du kritiserer indholdet.

  En stærk kritik står stærkere, når den tør stå ved siden af de kritiserede. En svag kritik falder igennem, når den tør stå ved siden af de kritiserede.

 8. Sebastian siger:

  Først var der for få henvisninger.
  Derefter henviste de til en forkert side.
  Så var henvisningerne placeret forkert.
  Nu er det så mine kommentarer, der er placeret forkert i forhold til henvisningerne.

  Jeg gider kke mere debat om form, nu må det gælde indhold.

  Det var bogens samfundsfaglige kvalitet, som ikke faldt i min smag. Den opfandt selvopfundne fakta, og fremførte fantastiske konspirationsteorier.

  Hvis du mener at Trykkefrihedsselskabet skulle være forpligtet til at vurdere den ”samfundsfaglige kvalitet” af deres bøger, før de bliver udgivet, hvem er så kvalificeret til at løfte dette ansvar?
  Gymnasielærere i samfundsfag?

 9. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Jeg gider kke mere debat om form, nu må det gælde indhold.

  WJ: Du laver dit forarbejde så grundigt, som det passer dig, og når du begynder at trække linier ud, identificere mønstre, generalisere etc., så træder jeg ind i debatten. P.t. kommenterer du jo bare en masse gamle indlæg, og selvom det kan danne et fint fundament, så er det altså ikke den analyse, som jeg ved at du magter, før du bygger noget på det fundament.

  Jeg vil gerne debattere indhold, men du må lige fylde noget mere indhold på først.

  Sebastian: Hvis du mener at Trykkefrihedsselskabet skulle være forpligtet til at vurdere den ”samfundsfaglige kvalitet” af deres bøger, før de bliver udgivet, hvem er så kvalificeret til at løfte dette ansvar?

  WJ: Jeg mener ikke at et forlag er “forpligtet” til at vurdere den ”samfundsfaglige kvalitet” af deres bøger, før de bliver udgivet. Jeg mener bare, at det er en god idé at vurdere en bogs kvaliteter før man udgiver den.

 10. Sebastian siger:

  Så det var ikke selve udgivelsen, du kritiserede Trykkefrihedsselskabet for, og selskabet er ikke ”forpligtet” til at frasortere EU-skeptisk, revisionistisk, stalinistisk eller anden ”samfundsfaglig ukorrekt” litteratur, og din kritik var egentlig ikke en kritik, snarere et velment råd om at læse bøgerne, inden de sendes i trykken?

  Hvordan harmonerer det med:

  Underminering af demokratiet og trykkefriheden

 11. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Så det var ikke selve udgivelsen, du kritiserede Trykkefrihedsselskabet for…

  WJ via WJ: Jeg kritiserer på intet tidspunkt, at bogen er udgivet, men blot at Trykkefrihedsselskabet har tilvalgt at være dem der gør det.

  Sebastian: Din kritik var egentlig ikke en kritik, snarere et velment råd om at læse bøgerne, inden de sendes i trykken?

  WJ: Min kritik var en kritik.

  Sebastian: Hvordan harmonerer det med: Underminering af demokratiet og trykkefriheden

  WJ: Underminering af demokratiet og trykkefriheden henviser i det oprindelige indlæg til tre punkter. Demokratiet undermineres af udbredelsen af den overbevisning at valg er betydningsløse, da vi i virkeligheden styres af en stor konspiration. Mangfoldiggørelsen af påstanden om, at konspirationen styrer den politiske verden, underminerer den tillid og magtforståelse, som sikrer demokratiet dets folkelige opbakning. Underminering af trykkefriheden sigter til den artikel, som du selv opsummerer med ordene: …at Uwe Max Jensen har – og det er faktisk kritisabelt – udtrykt modvilje mod, at et statsstøttet medie giver spalteplads til ”homofobi”.

  Statslig favorisering af medier, som udtrykker bestemte holdning, vil være konkurrenceforvridende, og presse økonomisk trængte medier til at mene det samme, som staten. Dette er underminering af Trykkefriheden. Argumentation stammer oprindeligt fra dette indlæg.

  I ren nysgerrighed: Er mit forslag om en indholdsfortegnelse sendt til udvalg, i papirkurven eller er det på vej til effektuering?

 12. Sebastian siger:

  Det er helt OK at bogen ”underminerer demokratiet” ved at blive mangfoldiggjort, og Trykkefrihedsselskabet er ikke forpligtet til ikke at underminere demokratiet således, men det er alligevel kritisabelt, at Trykkefrihedsselskabet ikke lod et andet (og mindre “velanset”) forlag om dette beskidte arbejde?

  Nu flugter næsten alt…

 13. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Det er helt OK at bogen ”underminerer demokratiet” ved at blive mangfoldiggjort

  WJ: Det er ikke moralsk OK, men det er tolerabelt og tilladeligt.

  Sebastian: Trykkefrihedsselskabet er ikke forpligtet til ikke at underminere demokratiet således,

  WJ: Det er tolerabelt og tilladeligt at arbejde indenfor demokratiets rammer uanset, hvad ens målsætning og/eller de utilsigtede konsekvenser af ens arbejde er.

  Sebastian: …det er alligevel kritisabelt, at Trykkefrihedsselskabet ikke lod et andet (og mindre “velanset”) forlag om dette beskidte arbejde?

  WJ: Det er kritisabelt, at Trykkefrihedsselskabet valgte at offentliggøre værket. Hvis Bawer ønskede det offentliggjort, så var det blevet offentliggjort uanset hvad. Hvordan det så ville være blevet offentliggjort må ene og alene være Bawers opgave at udrede.

 14. Sebastian siger:

  Det er tolerabelt og tilladeligt at arbejde indenfor demokratiets rammer uanset, hvad ens målsætning og/eller de utilsigtede konsekvenser af ens arbejde er.

  Ok! Så lad os substantiere demokratiets rammer, målsætning og utilsigtede konsekvenser, som de fremgår af din anmeldelse af bogen:

  Bruce Bawer devotes a section in the chapter called ‘9/11 and after’ to a conspiracy theory promoted by Bat Ye’or in her book Eurabia. (Before I go any further, I have to say this: Bat Ye’or needs to marry the film director Michael Mann and take his last name). That brings us to statement no. 1:

  (Gjorde du ikke lige dig selv til Jokeren der?)

  Statement no. 1: ‘…she warned that not only is Europe on its way to becoming a colony of the Muslim world, but that this is the result of European design, not neglect. … Europes failure to integrate [Arab Immigrants] have been intentional.’

  1. Islamisk kolonisering er resultatet af europæisk design
  2. …Den manglende integration har været intenderet

  Basically ‘The Protocols Of The Elders Of Bruxelles’ goes on to state that there is conspiracy amongst high-level European politicians aiming to flood Europe with Muslims. The long-term aim of this conspiracy is to turn Europe into a Muslim colony.

  Grundlæggende underbygger du her dit Associationstrick ved at postulere og tilskrive (stråmandsargumentation) Bruce Bawer & Bat Ye’or en konspiration, hvor

  1. Islamisk kolonisering er resultatet af intenderet europæisk design
  2. (…Den manglende integration har været intenderet resultatet af)

  This theory obviously raises a whole bunch of questions:

  A large section of Europe’s democratically elected officials would have to be ‘in on it’, yet not a single whistle-blower in all these years?

  Fordi de ikke har hørt om it; Williams Bruce Bawers konspirationsteori?

  We have something called ‘elections’ in Europe, where the people choose our representatives. How do you make sure that a sufficient amount of people who are ‘in on it’ will be in positions of power?

  Der er mange magtfulde bureaukrater og politikere i EU, der ikke er folkevalgte.

  And most importantly: Why the fuck would non-Muslims want to make Europe a Muslim colony?

  På grund af olie og billig arbejdskraft f.eks.?

 15. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du spørger: Gjorde du ikke lige dig selv til Jokeren der?

  WJ: Jo, det gjorde jeg vel…

  Sebastian: Grundlæggende underbygger du her dit Associationstrick ved at postulere og tilskrive (stråmandsargumentation) Bruce Bawer & Bat Ye’or en konspiration, hvor Islamisk kolonisering er resultatet af intenderet europæisk design.

  WJ: Bruce Bawer abonnerer på konspirationsteorien (læs selv kapitlet 9/11 and after). Om Bat Ye’or tror på det kan jeg ikke sige, men iflg. Bawer på side 103, så tror hun på det.

 16. Sebastian siger:

  Du citerer “result” og tilskriver hende efterfølgende “intentional”.

  Europes failure to integrate [Arab Immigrants] have been intentional.’

  Ovenstående sætning tjener intet formål, udover at være falsk alibi for det karaktermord, som du begår ved at placere intentionen i en anden kontekst:

  she warned that not only is Europe on its way to becoming a colony of the Muslim world, but that this is the result of European design, not neglect

  Du har ikke dokumenteret at Bat Ye’or abonnerer på en konspirationsteori, mens jeg har dokumenteret at Bat Ye’or ikke har brug for en konspirationsteori.

 17. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian:

  Har du overhovedet læst bogen?

  “Europes failure to integrate [Arab Immigrants] have been intentional” er et citat fra side 103.

 18. Sebastian siger:

  Har du overhovedet læst mine kommentarer?

  Jeg påstår ikke at du har opfundet citatet, men at du bruger det som falsk alibi for dit karaktermord.

 19. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du spørger: Har du overhovedet læst mine kommentarer?

  WJ: Ja, jeg har læst dine kommentarer i denne tråd.

  Jeg mener at mit referat af den relevante passage er loyal. Du er tilsyneladende uenig. Derfor finder jeg det aktuelt at gentage mit spørgsmål til dig: Har du overhovedet læst bogen?

  Eller har du blot tænkt over, hvordan bogen måske kunne tænkes at være, og så tager du udgangspunkt i uoverensstemmelser mellem dine egne tanker om bogen og min udlægning af bogen?

 20. Sebastian siger:

  Jeg mener at mit referat af den relevante passage er loyal.

  Bat Ye’or hævder at islamisk kolonisering er resultatet af europæisk politik:

  she warned that not only is Europe on its way to becoming a colony of the Muslim world, but that this is the result of European design

  Du refererer hende for at islamisk kolonisering er konspirationens hensigt:

  there is conspiracy amongst high-level European politicians aiming to flood Europe with Muslims.

  Det er ikke loyalt refereret!

  Og bliver det heller ikke, bare fordi du gentager løgnen:

  The long-term aim of this conspiracy is to turn Europe into a Muslim colony.

 21. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Det er ikke loyalt refereret! [bemærk udråbstegnet]

  WJ: Nu spørger jeg dig så for tredje gang; Har du læst bogen?

  Hvis nej; hvad får det til at konkludere, at det ikke er loyalt refereret?

 22. Sebastian siger:

  Vi kommer vist ikke videre i den sag.

 23. […] kun et spædbarn, men jeg vil gerne understøtte Sebastians initiativ og reklamere for de 1, 2, 3, 4 forberedende indlæg, og den første “generaliserende analyse”. Jeg vil med dette […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: