Første kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere

Ordet “gutmensch” fungerer som kategori for det projekt, at analysere Williams kritik af islam-kritikere kritisk, men hvad betyder ordet, og hvor stammer det fra?

På Wikipedia hævdes det at ordet kan spores tilbage til Der Stürmer, måske endda til Joseph Goebbels, men referencen til Der Stürmer og Joseph Goebbels lugter fælt af associationstrick.
Så tror jeg straks mere på Gesellschaft für deutsche Sprache, der hævder at ordet kun kan spores tilbage til 1985.

Hvad betydningen af ordet “gutmensch” angår, så burde det kunne konkluderes ud af kontekstens præmisser.

Dette må være intro nok – let the show begin!

Første hit på Google:
Williams indlæg starter med følgende påstand:

Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard har erklæret at muslimer er forpligtet til at begå gruppevoldtægt, og muslimske piger konstant bliver voldtaget af fædre, onkler m.m. Det har han fået kritik for.

Videoen med Lars Hedegaard, som William indirekte linker til, kan ikke længere afspilles, men Rune Engelbreth Larsen plejer at citere omhyggeligt, og ifølge ham erklærede Lars Hedegaard:

Når svenske piger bliver voldtaget, massevoldtaget [af muslimer] etcetera, etcetera, er der intet galt i det, set fra et islamisk perspektiv. Dette er din ret.

Ret og pligt er væsensforskellige begreber også i henhold til Sharia.

Hvis nogen mener at forskellen er ubetydelig, bedes de forestille sig konsekvenserne af, at deres ret til at forlade Danmark i stedet var deres pligt.

1. Konklusion: Williams kritik er vildledende uargumenteret.
(Konklusionen er opdateret: forklaring i begyndelsen af Tredje analyse)

William:

Naser Khader, Søren Pind, Kathrine Lilleør, Asger Aaamund, Farshad Kholghi, Paprika Steens Manuskriptforfatter og undertegnede er blandt de mange Islam-skeptikere og Islam-kritikere, som har givet Hedegaard velfortjente gok i nødden.

William dokumenterer at Hedegaard kritiseres, men ikke at disse ”gok i nødden” er ”velfortjente”.

2. Konklusion: Williams kritik er udokumenteret.

William:

Disse talrige gok i nødden har fået Gutmensch Søren Krarup til at komme Lars Hedegaard til forsvar med et smædeindlæg om Hedegaards kritikere:

Krarup kritiseres altså for:

 1. at være et Gutmensch
 2. at skrive et smædeindlæg

Angående punkt 1. vil jeg slet ikke konkludere noget endnu, kun søge at lægge de første brikker i det puslespil, som Williams mening med ordet “gutmensch” er, men først vil jeg analysere punkt 2., der oplagt kandiderer som en af disse brikker.

William citerer Krarup:

Endnu en gang er Lars Hedegaard blevet lagt for had af totalitarismens venner, fordi han siger sandheden.

Kritikken angår rimeligvis det fremhævede: totalitarismens venner, men hvori kritikken består, kan endnu ikke besvares.

William citerer igen Krarup:

Og så skal han kanøfles. Så skal han jages og helst til døde, så at han ikke oftere kan bryde den pæne overflade og afsløre, hvad alle de pæne, ideologiske typer ikke vil vide af og i hvert ikke tale højt om.

Her er kritikken oplagt den, at Lars Hedegaard aldrig var i livsfare, men var det nu virkelig hvad Krarup mente?

De indledende ord i Krarups kommentar:

Her i juledagene har der udspillet sig et karaktermord i det lille Danmark – eller i hvert fald forsøget på et sådant.

En tredjedel inde i Krarups kommentar:

Og så gik den vilde jagt på Lars Hedegaard. Med alle midler søgte den politiske korrekthed at karaktermyrde ham.

3. Konklusion: Williams kritik er grundet i illoyal citation.

William:

Det der er helt unikt ved Tilfældet Hedegaard er at han er blevet jagtet og helst til døde [læs: udsat for situations-specifik kritik i skrift og tale] af hans fæller ud i Islam-kritikken. Søren Krarups indlæg er derfor interessant, da det siger noget om en evolution konceptet Politisk Korrekthed risikerer at undergå efterhånden som Islam-kritik bliver stadigt mere main-stream.

William identificerer her totalitarismens venner med Lars Hedegaards ”fæller ud i Islam-kritikken”, men giver Krarups kommentar belæg for denne identifikation?

Krarup henviser kun til:

pænhedens kredse

til:

Niels Krause-Kjær

til:

den politiske korrekthed

og til:

de mange »pæne« fjender, som han og Trykkefrihedsselskabet har skabt sig på grund af en nødvendig og uforfærdet indsats i vort offentlige liv

Det sidste citat udelukker Naser Khader, Søren Pind, Kathrine Lilleør, Asger Aaamund og Farshad Kholghi, dog ikke William. Han var nemlig i forvejen fjendtlig overfor Trykkefrihedsselskabet.

4. Konklusion: Williams kritik er grundet i en stråmand.

Williams interesse for den politiske korrektheds evolution er meget interessant, for den udgør muligvis en hjørnebrik i puslespillet: hvad mener William med ordet gutmensch?

Så hvad er Williams interesse i denne evolution? Frygter han den?

William:

I Have Seen the Future of Political Correctness and Its Name is Trykkefrihedsselskabet

Der er en lille klike omkring Trykkefrihedsselskabet, som synes at have overtaget Projekt Politisk Korrekthed, og sat sig for at udskamme alle, som ikke kritiserer Islam på den helt korrekte måde.

Der er en lille klike omkring Trykkefrihedsselskabet, som synes at have overtaget Projekt Gutmensch, og konstant promoverer sig selv som gode, modige mennesker, og udskammer Islam-kritikere som ytrer sig skeptisk om selskabet som totalitarismens venner med stor ligegyldighed over ytringsfriheden, jf. bl.a. Katrine Winkel Holms kommentar til Islam-kritikeren Kathrine Lilleør: Så vigtigt var forsvaret for ytringsfriheden altså heller ikke for dig. Det burde jeg vist i grunden ikke overraske mig.

Attention Trykkefrihedsselskabet:

Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.

Williams profetiske syn kvalificerer ikke som kritik, men han kritiserer nu en ”lille klike omkring Trykkefrihedsselskabet”, der ”synes at have overtaget et projekt”, for at ”udskamme” alle der står udenfor. Dette projekt beskriver William både som ”Politisk Korrekthed” og som ”gutmensch”. Begreberne er åbenbart synonyme. Med ét slag faldt brikkerne på plads.
Ordet ”synes” syner ikke af meget, slet ikke når det skal underbygge en kritik, og det forklarer måske hvorfor William gentager sig selv, men klikken består ikke længere kun af Søren Krarup, for nu inddrager William tillige Katrine Winkel Holm i denne klike.

William kritiserer Katrine Winkel Holm for at kritisere Katrine Lillør

5. Konklusion: Williams kritik er hyklerisk.

William kritiserer den ”lille klike” for tilsyneladende at have et hemmeligt projekt.

6. Konklusion: Williams kritik er en konspirationsteori.

Endelig kan det også slås fast, at William, via ordet ”gutmensch”, kritiserer Krarup for at være politisk korrekt, og William har jo skuet ind i fremtiden.

7. Konklusion: Williams kritik er grundet i en åbenbaring.

Den, der bekæmper uhyrer, skal vogte sig for ikke selv at blive et uhyre derved.

Dette var så første kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere, hvori jeg identificerede syv kritikpunkter, hvorom jeg kunne konkludere følgende:

 1. Williams kritik er vildledende uargumenteret.
 2. Williams kritik er udokumenteret.
 3. Williams kritik er grundet i illoyal citation.
 4. Williams kritik er grundet i en stråmand.
 5. Williams kritik er hyklerisk.
 6. Williams kritik er grundet i en konspirationsteori.
 7. Williams kritik er grundet i en åbenbaring.

Opdatering 3 maj 2010:
Tredje kritiske analyse har kastet nyt lys over første konklusion i denne første kritiske analyse.


Anden analyse
Tredje analyse
Fjerde analyse

Første generalisering
Anden generalisering
Tredje generalisering

Reklamer

5 Responses to Første kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere

 1. WilliamJansen siger:

  Tak for indlægget. Dit engagement i debatten er som altid værdsat.

  Jeg mener, at det er usagligt at analysere min kritik af Islam-kritikere uden at a) definere Islam-kritikere, b) se på hvordan jeg forholder mig til forskellige mennesker, som falder ind under den definition.

  Alene det at du afstår fra at definere Islam-kritikere vidner om manglende seriøsitet. Derudover forekommer det mig useriøst, at du skriver om min brug af begrebet gutmensch uden at henlede læsernes opmærksomhed på, at Gutmensch har sit eget tag på min blog med i alt 8 indlæg. Det forekommer mig useriøst at du kun inddrager et enkelt af de 8 indlæg, som er tagget med Gutmenschen Running Wild.

  Desuden nævner du ikke, at det indlæg du linker til handler om en strid mellem Islam-kritikere, hvor jeg tager visse Islam-kritikeres parti ved at kritisere den kritik, som andre Islam-kritikere udsætter dem for.

  Tillad mig at foreslå, at du i forbindelse med de næste indlæg i serien, indleder med en abstrakt definition af Islam-kritik. Derefter undersøger du, hvilke Islam-kritikere, som er omtalt på min blog. Derefter leder du efter fællestræk, afvigelser, mønstre og underfundigheder i min omtale af disse Islam-kritikere.

  Hvis du vælger at gøre det, så vender jeg tilbage med en mere omfattende respons. Indtil da, så sparer jeg på krudtet.

  Jeg står stadigvæk til rådighed for et interview, telefonisk, pr. mail eller som det passer os begge.

 2. Sebastian siger:

  a) Islam-kritikere er defineret ved, generelt at kritisere islam offentligt, og det hersker der generelt ingen tvivl om.

  b) Islam-kritikere som du forholder dig ukritisk til, hører ikke ind under en analyse af din kritik af islam-kritikere.

  Konklusion: Din kritik er ubegrundet.

  Jeg styrer selv min analyse, og du styrer selv hvor meget løst krudt du vil brænde af på den.

 3. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Islam-kritikere som du forholder dig ukritisk til, hører ikke ind under en analyse af din kritik af islam-kritikere.

  WJ: Jeg vil mene, at en analyse af min kritik af Islam-kritikere, retteligt kunne være tjent med at se nærmere på, hvilke fællestræk de kritiserede Islam-kritikere har, som skiller dem ud fra de Islam-kritikere, som jeg forsvarer, lovpriser eller blot forholder mig ukritisk til. Det er selvfølgelig ikke nødvendigt, hvis du ønsker at begrænse dig til enkelte hit-and-run-kommentarer til mine gamle blog-indlæg, men hvis du vil analysere “Williams kritik af islam-kritikere”, så tror jeg ikke at du kommer udenom.

  Hvis du vil analysere “Williams kritik af islam-kritikere”, så bliver du nød til at sige noget generelt om mønstre i min omtale af Islam-kritikere, fremfor bare at sige noget konkret om enkelte konkrete udtalelser om enkelte Islam-kritikere. Dybest set handler det om ambitionsniveau.

  Sebastian: Jeg styrer selv min analyse…

  WJ: Mine forslag skal forstås, som forsigtige råd fra en ven, som vil dig det godt. Forslagene er ikke et angreb på din autonomi. Selvfølgelig styrer du selv din analyse.

 4. Sebastian siger:

  Det kunne uden tvivl være interessant at belyse hvilke islam-kritikere du forholder dig kritisk til, og hvilke du forholder dig ukritisk til, samt hvilke fællestræk, der generelt karakteriserer hver af de to grupper.
  Jeg vil ikke udelukke, senere, at gøre din diskrimination og din forskelsbehandling til emne for et eller flere indlæg, men min hovedinteresse i dit virke som offentlig debattør har – all along – været din kritik af islam-kritikere, og det deraf følgende potentiale for at kvalificere den offentlige islam-kritik.

 5. WilliamJansen siger:

  @ Sebastian, du skriver: Jeg vil ikke udelukke, senere, at gøre din diskrimination og din forskelsbehandling til emne for et eller flere indlæg.

  WJ: Diskrimination og forskelsbehandling er vidunderlige ting. Forskellige ting skal behandles forskellige. Ved at fokusere på at Lars Hedegaard er en Islam-kritiker, så bliver din analyse på et meget overfladisk niveau. Ved at fokusere på at Lars Hedegaard er en Islam-kritiker, så styrer din analyse udenom årsager, virkninger, mønstre, lovmæssigheder m.m. og reduceres til en usammenhængende liste af påståede fejl. Jeg tror, at du kan gøre det bedre.

  Jeg ser frem til flere analyser fra din side. Jeg er ikke imponeret over projektets start, men jeg står i dyb beundring for projektets enorme potentiale.

  Sebastian: …din kritik af islam-kritikere, og det deraf følgende potentiale for at kvalificere den offentlige islam-kritik.

  WJ: Lige netop. Kritik er en sten, som man kan slibe kniven på. Kritik er den modstand, som gør dig stærkere. Kritik af Islam-kritikere kvalificerer den offentlige Islam-kritik. Bl.a. derfor er jeg dybt taknemmelig for at du gider at begå denne forhåbentligt lange serie af kritiske indlæg af dette hjørne af mit virke i Islam-debatten.

  Jeg håber, at du evner at analysere mig, og jeg håber at jeg evner at lære af det.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: